ΔΙΑΦΟΡΑ

Η κατηγορία ΔΙΑΦΟΡΑ περιλαμβάνει τεκμήρια που καλύπτουν χρονικά τα έτη 1992-2013 και περιλαμβάνει τεκμηριωτικό υλικό που εμπεριέχει 30 δημοσιεύματα ενταγμένα στις κάτωθι υποκατηγορίες:

9ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

9ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας

Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2003 - Flash της Μεσσηνίας

ΔΙΑΦΟΡΑ


δημοσίευμα

Αρχείο Δ. Λ. Μανιατάκη

Αναζήτηση στο Αρχείο