Κανονισμός Λειτουργίας

Η Βιβλιοθήκη του ΜΑΝΙΑΤΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ – ΔΩΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΝΙΑΤΑΚΗ & ΕΛΕΝΗΣ ΤΑΓΩΝΙΔΗ ΜΑΝΙΑΤΑΚΗ είναι δανειστική και η χρήση της είναι ελεύθερη στο ευρύ κοινό. 

Σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι η προώθηση χωρίς πολιτικές, θρησκευτικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις της γνώσης, της πληροφορίας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, αποτελώντας ένα ζωντανό κέντρο μάθησης και ανταλλαγής ιδεών, καθώς και συνεκτικό ιστό για την πολιτισμική κοινωνία.

Οι επισκέπτες έχουν πρόσβαση στο υλικό της και μπορούν να χρησιμοποιούν τα αναγνωστήριά της. Για τη διαχείριση της βιβλιοθήκης χρησιμοποιείται το λογισμικό ΑΒΕΚΤ 5.6.

Διαχείριση Συλλογής

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης είναι στη διάθεση του κοινού για χρήση στο Αναγνωστήριο ή για δανεισμό. Τα σπάνια βιβλία καθώς και το πληροφοριακό υλικό (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, περιοδικά, χάρτες, φωτογραφικά λευκώματα) δε δανείζονται.

Επεξεργασία Tου Υλικού

Το νεοεισερχόμενο υλικό της Βιβλιοθήκης ελέγχεται ως προς την κατάστασή του και, εάν δεν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα, γίνεται εισαγωγή των στοιχείων του στο ηλεκτρονικό Βιβλίο Εισαγωγής της Βιβλιοθήκης σε αρχείο Excel, όπου περιγράφεται αναλυτικά το κάθε τεκμήριο και η προέλευσή του. Κατόπιν λαμβάνει αύξοντα αριθμό και σφραγίζεται.

Στη συνέχεια υπόκειται σε ηλεκτρονική επεξεργασία, κατά τη διάρκεια της οποίας καταχωρούνται τα στοιχεία του στον ηλεκτρονικό κατάλογο της Βιβλιοθήκης με τη χρήση του λογισμικού προγράμματος για Βιβλιοθήκες ΑΒΕΚΤ 5.6.

Το υλικό καταλογογραφείται σύμφωνα με τους Anglo American Cataloguing Rules 2 (A.A.C.R.2). Οι θεματικές επικεφαλίδες αντλούνται από τον κατάλογο Θεματικών Επικεφαλίδων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.

Ο κατάλογος της Βιβλιοθήκης βρίσκεται στη διάθεση του κοινού στο Διαδίκτυο (Internet), μέσω μια εύχρηστης φόρμας αναζήτησης στην ιστοσελίδα μας (http://www.maniatakeion.gr), καθώς και μέσω της πύλης Αργώ (http://argo.ekt.gr) του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.

Συλλογή Της Βιβλιοθήκης

Οι προσκτήσεις του υλικού της Βιβλιοθήκης πραγματοποιούνται με γνώμονα την αρτιότερη και ισόρροπη εξυπηρέτηση των σκοπών της. Οι δωρεές και οι αγορές αποτελούν τους βασικούς τρόπους με τους οποίους εμπλουτίζεται η συλλογή της. Για τις αγορές ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται (έγκριση από το ΔΣ για προμήθεια).

Τα κριτήρια επιλογής του υλικού που θα αποκτήσει η Βιβλιοθήκη είναι αποτέλεσμα αξιολόγησης αφενός των αναγκών του κοινού που εξυπηρετεί, αφετέρου σχεδιασμού για την κάλυψη των υφιστάμενων κενών της συλλογής της. Η Βιβλιοθήκη δέχεται προτάσεις για αγορά υλικού από χρήστες και άλλους φορείς αλλά η τελική επιλογή γίνεται από τους αρμόδιους βιβλιοθηκονόμους ανάλογα πάντα με τις δυνατότητες της Βιβλιοθήκης και με βασικό κριτήριο την εξυπηρέτηση όλων των αναγνωστών.

Η Βιβλιοθήκη δέχεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις τις δωρεές έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού. Η πρόσκτηση του υλικού γίνεται με κριτήριο την ποιότητα, τη χρησιμότητα και τις ιδιαίτερες ανάγκες του κοινού, στο οποίο απευθύνεται η Βιβλιοθήκη. Επίσης η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη δωρεά υλικού έπειτα από απόφαση του ΔΣ.

Κάθε χρόνο, επιδιώκεται να γίνεται απογραφή της συλλογής προκειμένου να εντοπιστούν βιβλία που δεν έχουν επιστραφεί από δανεισμό, έχουν χαθεί ή έχουν υποστεί φθορά. Με το τέλος της απογραφής το υλικό που έχει υποστεί φθορά δίδεται για συντήρηση και βιβλιοδεσία. Τα χαμένα βιβλία αντικαθίστανται, όσον το δυνατόν, μέσω νέας παραγγελίας. Υλικό που έχει υποστεί ανεπανόρθωτη φθορά αποσύρεται με πρωτόκολλο καταστροφής.

Ωράριο Λειτουργίας

Η Βιβλιοθήκη δέχεται το κοινό κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη εκτός από τις επίσημες αργίες. Οι ώρες λειτουργίας για το κοινό είναι 11:00-15:00.

Επιστροφή Υλικού

Το δανεισμένο υλικό της Βιβλιοθήκης πρέπει να επιστρέφεται ως εξής: 

  •  Το αργότερο μισή ώρα πριν το κλείσιμο της Βιβλιοθήκης την τελευταία ημέρα του δανεισμού. Η ημερομηνία επιστροφής αναγράφεται στην τελευταία σελίδα του βιβλίου.
  • Σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας βιβλίου, το μέλος ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να το αντικαταστήσει με τον ίδιο τίτλο και την αντίστοιχη έκδοση. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό το αντικαθιστά με άλλο τίτλο, έπειτα από συνεννόηση με το προσωπικό. Δεν γίνεται αποδεκτό οποιοδήποτε χρηματικό αντίτιμο.
  • Τα μέλη που είναι χρεωμένα με ληξιπρόθεσμο υλικό της Βιβλιοθήκης δεν έχουν δικαίωμα να δανειστούν άλλα τεκμήρια πριν επιστρέψουν τα οφειλόμενα. Επίσης αναστέλλεται το δικαίωμα δανεισμού και όλα τα δικαιώματα χρήσης των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης, μέχρι την ημερομηνία καταβολής των οφειλόμενων.

Κανόνες Και Όροι Δανεισμού

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως δανειστική. Για να δανεισθεί κάποιος/α βιβλίο πρέπει να εγγραφεί μέλος και να του/της χορηγηθεί από τη Βιβλιοθήκη η «Κάρτα μέλους». Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται με την προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και την συμπλήρωση της σχετικής αίτησης που θα παραλάβει από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Κατόπιν μίας εβδομάδας από την συμπλήρωση της αίτησης εκδίδεται η «Κάρτα Μέλους» η οποία είναι απολύτως προσωπική και ο κάτοχός της φέρει την αποκλειστική ευθύνη για υλικό που έχει καταχωρηθεί σε αυτή. Σε περίπτωση απώλειας γίνεται επανέκδοση. Κάρτες εκδίδονται κατά τις ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και είναι δωρεάν.

Συμπεριφορά Μελών

  •  Στους χώρους της Βιβλιοθήκης είναι απαραίτητη η τήρηση της ησυχίας.
  •  Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα και η κατανάλωση τροφίμων ποτών και κινητών τηλεφώνων.
  •  Δεν επιτρέπονται εντός του κτιρίου κατοικίδια ή άλλα ζώα.
  •  Οι χρήστες οφείλουν να υποβάλλουν με σαφήνεια τα αιτήματά τους στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης και να ζητούν τη βοήθειά του για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν.
  •  Οι χρήστες υποχρεούνται να κάνουν καλή χρήση των τεκμηρίων που τους παρέχονται (να μην σημειώνουν πάνω στα βιβλία, να μην προκαλούν φθορές, να μην αφαιρούν σελίδες).
  •  Οι χρήστες αφήνουν στους πάγκους ανάγνωσης τα χρησιμοποιημένα βιβλία και περιοδικά και δεν επιτρέπεται να τα επανατοποθετούν στα ράφια. Αυτό γίνεται αποκλειστικά και μόνον από το  προσωπικό της Βιβλιοθήκης.
  •  Χρήστες που επανειλημμένα δυστροπούν χωρίς λόγο, δημιουργούν προβλήματα σε άλλους χρήστες καθώς και στην ομαλή λειτουργία της Βιβλιοθήκης και κυρίως δεν σέβονται τον Κανονισμό  Λειτουργίας αποβάλλονται οριστικά από την Βιβλιοθήκη με απόφαση του ΔΣ.

Η Βιβλιοθήκη του Μανιατακείου Ιδρύματος διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας οποιαδήποτε στιγμή, σύμφωνα με τις ανάλογες διαδικασίες.