Πολιτιστικός Πυλώνας

«Μπορούμε να διαχωρίσουμε τους ανθρώπους σε δύο είδη: Όσους στο πέρασμά τους αφήνουν πολιτιστική κληρονομιά και όσους δεν αφήνουν τίποτα».

Το Μανιατάκειον Ίδρυμα αντιμετωπίζει τον πολιτισμό ως κοινωνικό αγαθό και τον αναδεικνύει, στηρίζει τις ποιοτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, υποστηρίζει δράσεις που φέρνουν το κοινό κοντά στην πολιτιστική του κληρονομιά, συνεργάζεται και ενθαρρύνει τον ουσιαστικό διάλογο με πολιτιστικούς φορείς που προάγουν την καλλιτεχνική έκφραση μέσω της δημιουργίας και συνδράμει όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες που έχουν επίκεντρο τους πολίτες και την παραγωγή υψηλής ποιότητας πολιτιστικών αγαθών σε όλες τις μορφές τέχνης. Οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει έχουν ως γνώμονα τα κάτωθι:

• Την προώθηση της γνώσης της Ιστορίας και τη συμβολή της στη διάσωση της πολιτιστικής κληρονοµιάς και τη μεταλαμπάδευσής της στις νεότερες γενιές.
• Τη συµβολή στη διοργάνωση εκδηλώσεων µε εκπαιδευτικό χαρακτήρα (περιβάλλον, πολιτισµός).
• Τη δηµιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης και τη σύνδεσή της µε άλλες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
• Τα έργα διάσωσης και διάδοσης της λαϊκής τέχνης.
• Την απονομή τιµητικών βραβείων σε προσωπικότητες του επιστηµονικού και πολιτιστικού χώρου.
• Την ενίσχυση εντύπων (τοπικού ενδιαφέροντος) αλλά και την έκδοση ερευνητικών εργασιών που αφορούν διάφορους ερευνητικούς τοµείς και σχετίζονται µε τις δραστηριότητες του Ιδρύµατος.
• Τη συµµετοχή του Ιδρύµατος σε ενώσεις προσώπων, σωµατεία, εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή τη συνεργασία του Ιδρύµατος µε αυτά, µε σκοπό την προώθηση της έρευνας και την ανάπτυξη σε επιστηµονικό και πολιτιστικό επίπεδο.
• Τη σύσφιγξη των σχέσεων µε τους αλλοδαπούς που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Πύλου-Νέστορος.
• Την έκδοση βιβλίων που συμβάλουν στη διατήρηση της ταυτότητας και της ιστορικής συνείδησης καθώς και στη σύνδεση των ανθρώπων με την ιστορία και τον πολιτισμό τους.