ΜΑΝΙΑΤΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ

Η κατηγορία ΜΑΝΙΑΤΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ περιλαμβάνει τεκμήρια που καλύπτουν χρονικά τα έτη 1993 έως σήμερα.
Το Μανιατάκειον Ίδρυµα είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε έδρα την Αθήνα. Συστάθηκε το 1995 από τον Δηµήτρη Αντώνη Μανιατάκη, οικονοµολόγο, επιχειρηµατία και τη σύζυγό του Ελένη Ταγωνίδη Μανιατάκη, λογοτέχνιδα.
Κύριος σκοπός του Ιδρύµατος είναι η συστηµατική ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής παρουσίας των Μεσσηνιακών Καστροπολιτειών του Δήμου Πύλου-Νέστορος στη διαχρονική πορεία του Ελληνισµού και ο εντοπισμός, η ανάδειξη και η διεθνοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων περιοχών της Ελληνικής περιφέρειας μέσα από τρεις πυλώνες δράσεων: πολιτιστικές, αναπτυξιακές και κοινωνικές.
Το τεκμηριωτικό υλικό εμπεριέχει 330 δημοσιεύματα που έχουν ενταχθεί στις κάτωθι υποκατηγορίες:

Αρχείο Δ. Λ. Μανιατάκη

Αναζήτηση στο Αρχείο