Είδη Δράσεων

Πολιτιστικός Πυλώνας

«Μπορούμε να διαχωρίσουμε τους ανθρώπους σε δύο είδη: Όσους στο πέρασμά τους αφήνουν πολιτιστική κληρονομιά και όσους δεν αφήνουν τίποτα».
περισσότερα

Κοινωνικός Πυλώνας

«Η εθελοντική συνεισφορά κάθε πολίτη αποτελεί μια σημαντική παρακαταθήκη και μια σταθερή βάση για την κάθε κοινωνία».
περισσότερα

Αναπτυξιακός Πυλώνας

«Δικαίωµα στην ανάπτυξη σηµαίνει δικαίωµα σ’ ένα υγιές και αρµονικό περιβάλλον».
περισσότερα