Αρχείο Δ. Λ. Μανιατάκη

Το Αρχείο του Δημήτρη Λ. Μανιατάκη συνεστήθη τον Σεπτέμβριο του 2009 και διαχειρίζεται την αρχειακή συλλογή η οποία συγκεντρώθηκε κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης παρουσίας του στην επιχειρηματική κοινότητα, ως Διευθύνων Σύμβουλος της ICAP, της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, καθώς και ως Πρόεδρος του Μανιατακείου Ιδρύματος.

Πρόκειται για το προσωπικό αρχείο του Δημήτρη Μανιατάκη που καλύπτει τη χρονική περίοδο από το 1989 έως σήμερα. Περιλαμβάνει σήμερα περί τα 2.000 τεκμήρια σε διάφορους τύπους όπως άρθρα εφημερίδων και περιοδικών, συνεντεύξεις και ομιλίες και άλλα από τις επιχειρηματικές, οικονομικές, πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητές του, συνοδευόμενα από φωτογραφικό υλικό.

Τη διαφύλαξη, τον εμπλουτισμό και τη διαχείριση του τεκμηριωτικού υλικού έχει αναλάβει το Μανιατάκειον ‘Ίδρυμα το οποίο συνέστησαν το 1995 ο Δημήτρης Μανιατάκης και η σύζυγός του Ελένη Ταγωνίδη Μανιατάκη.

Μετά την ταξινόμησή του όλο το αρχειακό υλικό έχει μηχανογραφηθεί, ψηφιοποιηθεί κατά έγγραφο και καταχωρηθεί σε βάσεις δεδομένων.

Αρχείο Δ. Λ. Μανιατάκη

Αναζήτηση στο Αρχείο