Το Ίδρυμα

Το Μανιατάκειον Ίδρυµα είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, κοινωφελούς, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε έδρα την Αθήνα. Συστάθηκε το 1995 από τον Δηµήτρη Αντώνη Μανιατάκη, οικονοµολόγο, επιχειρηµατία και τη σύζυγό του Ελένη Ταγωνίδη - Μανιατάκη, λογοτέχνιδα.

Η σφραγίδα του Ιδρύµατος περιγράφεται ως εξής: στρογγυλή µε περιµετρική αναγραφή του τίτλου «Μανιατάκειον Ίδρυµα», το έτος σύστασης «1995» και ενδιαµέσως τη φράση «Δωρεά Δηµήτρη Μανιατάκη και Ελένης Ταγωνίδη - Μανιατάκη». Το δε λογότυπο, το οποίο εµφανίζεται τόσο στην ιστοσελίδα όσο και σε κάθε επίσηµο έγγραφο του Ιδρύµατος, προέρχεται από την όψη αργυρού νοµίσµατος του 184 π.Χ. - περίοδο κατά την οποία η Κορώνη έγινε µέλος της Αχαϊκής Συµπολιτείας - όπου εικονίζεται ένα σταφύλι στο µέσον, που περιβάλλεται από στεφάνι κισσού και από την επιγραφή ΚΟΡ[ΩΝΑΙΩΝ].

Αποστολή - Όραμα

Κύριος σκοπός του Ιδρύµατος είναι η συστηµατική ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής παρουσίας της Μεσσηνιακής Καστροπολιτείας στη διαχρονική πορεία του Ελληνισµού και ο εντοπισμός, η ανάδειξη και
περισσότερα

Ιδρυτές

Δημήτρης Αντώνης Μανιατάκης - Ελένη Ταγωνίδη Μανιατάκη
περισσότερα

Διοίκηση

Το Ίδρυµα διοικείται από 9µελές Διοικητικό Συµβούλιο µε ισόβια µέλη τους ιδρυτές του, Δηµήτρη Μανιατάκη και Ελένη Ταγωνίδη - Μανιατάκη.
περισσότερα