Οικονομικά Στοιχεία

Οικονομικά Στοιχεία 2022

Οικονομικά Στοιχεία 2022

Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2023

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον Απολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2022. Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον Ισολογισμό Χρήσεως 1/1/2022-31/12/2022.
περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία 2021

Οικονομικά Στοιχεία 2021

Τρίτη, 22 Μαρτίου 2022

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον Απολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2021. Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον Ισολογισμό Χρήσεως 1/1/2021-31/12/2021.  
περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία 2020

Οικονομικά Στοιχεία 2020

Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον Απολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2020. Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον Ισολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2020.
περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία 2008

Οικονομικά Στοιχεία 2008

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον ισολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2008. Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον απολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2008.
περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία 2009

Οικονομικά Στοιχεία 2009

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον ισολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2009. Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον απολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2009.
περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία 2010

Οικονομικά Στοιχεία 2010

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον ισολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2010. Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον απολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2010.
περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία 2011

Οικονομικά Στοιχεία 2011

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον ισολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2011. Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον απολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2011.
περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία 2012

Οικονομικά Στοιχεία 2012

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον ισολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2012. Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον απολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2012.
περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία 2014

Οικονομικά Στοιχεία 2014

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον απολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2014. Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον ισολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2014.
περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία 2015

Οικονομικά Στοιχεία 2015

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον απολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2015. Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον ισολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2015.
περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία 2016

Οικονομικά Στοιχεία 2016

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον απολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2016. Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον ισολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2016.  
περισσότερα