Φίλοι Ιδρύματος

Γίνε Φίλος του Ιδρύματος

Σήμερα, απευθυνόμαστε στον καθένα από εσάς που γνωρίζει, περισσότερο ή λιγότερο, το έργο μας και ζητούμε την υποστήριξή του. Οι ευρηματικές αλλά και ρεαλιστικές ιδέες σας για θέματα που άπτονται των ενδιαφερόντων
περισσότερα