Φωτογραφικό υλικό

Παρουσίαση βιβλίου του καθηγητή Andrea Nanetti "Έγγραφα Κορώνης και Μεθώνης: Αναζήτηση και κριτική εγγράφων των δύο κύριων οφθαλμών του Κοινού της Βενετίας (ΙΔ' και ΙΕ’ αι.)", 28/5/2008

Παρουσίαση βιβλίου του καθηγητή Andrea Nanetti "Έγγραφα Κορώνης και Μεθώνης: Αναζήτηση και κριτική εγγράφων των δύο κύριων οφθαλμών του Κοινού της Βενετίας (ΙΔ' και ΙΕ’ αι.)", 28/5/2008

Τετάρτη, 28 Μαΐου 2008 - -

ΜΑΝΙΑΤΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ / Φωτογραφικό υλικό

Διακρίνονται ο Βουλευτής Μεσσηνίας Αντώνης Σαμαράς, η Αντιπρόεδρος του Μανιατακείου Ιδρύματος Ελένη Ταγωνίδη – Μανιατάκη, ο Πρόεδρος του Μανιατακείου Ιδρύματος Δημήτρης Μανιατάκης και ο συγγραφέας και εκδότης του ετήσιου περιοδικού συγγράμματος "Μεσσηνιακά Χρονικά" Χρήστος Ρέππας
φωτογραφία

Παρουσίαση βιβλίου του καθηγητή Andrea Nanetti "Έγγραφα Κορώνης και Μεθώνης: Αναζήτηση και κριτική εγγράφων των δύο κύριων οφθαλμών του Κοινού της Βενετίας (ΙΔ' και ΙΕ’ αι.)", 28/5/2008

Παρουσίαση βιβλίου του καθηγητή Andrea Nanetti "Έγγραφα Κορώνης και Μεθώνης: Αναζήτηση και κριτική εγγράφων των δύο κύριων οφθαλμών του Κοινού της Βενετίας (ΙΔ' και ΙΕ’ αι.)", 28/5/2008

Τετάρτη, 28 Μαΐου 2008 - -

ΜΑΝΙΑΤΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ / Φωτογραφικό υλικό

Διακρίνονται ο Βουλευτής Μεσσηνίας Αντώνης Σαμαράς, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος και ο Καθηγητής Εμμανουήλ Γιαννακουδάκης
φωτογραφία

Παρουσίαση βιβλίου του καθηγητή Andrea Nanetti "Έγγραφα Κορώνης και Μεθώνης: Αναζήτηση και κριτική εγγράφων των δύο κύριων οφθαλμών του Κοινού της Βενετίας (ΙΔ' και ΙΕ’ αι.)", 28/5/2008

Παρουσίαση βιβλίου του καθηγητή Andrea Nanetti "Έγγραφα Κορώνης και Μεθώνης: Αναζήτηση και κριτική εγγράφων των δύο κύριων οφθαλμών του Κοινού της Βενετίας (ΙΔ' και ΙΕ’ αι.)", 28/5/2008

Τετάρτη, 28 Μαΐου 2008 - -

ΜΑΝΙΑΤΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ / Φωτογραφικό υλικό

Διακρίνονται η Αντιπρόεδρος του Μανιατακείου Ιδρύματος Ελένη Ταγωνίδη – Μανιατάκη και ο Καθηγητής Εμμανουήλ Γιαννακουδάκης
φωτογραφία

Παρουσίαση βιβλίου του καθηγητή Andrea Nanetti "Έγγραφα Κορώνης και Μεθώνης: Αναζήτηση και κριτική εγγράφων των δύο κύριων οφθαλμών του Κοινού της Βενετίας (ΙΔ' και ΙΕ’ αι.)", 28/5/2008

Παρουσίαση βιβλίου του καθηγητή Andrea Nanetti "Έγγραφα Κορώνης και Μεθώνης: Αναζήτηση και κριτική εγγράφων των δύο κύριων οφθαλμών του Κοινού της Βενετίας (ΙΔ' και ΙΕ’ αι.)", 28/5/2008

Τετάρτη, 28 Μαΐου 2008 - -

ΜΑΝΙΑΤΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ / Φωτογραφικό υλικό

Διακρίνεται ο Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών - Διευθυντής του Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Ταξιάρχης Γ. Κόλιας
φωτογραφία

Παρουσίαση βιβλίου του καθηγητή Andrea Nanetti "Έγγραφα Κορώνης και Μεθώνης: Αναζήτηση και κριτική εγγράφων των δύο κύριων οφθαλμών του Κοινού της Βενετίας (ΙΔ' και ΙΕ’ αι.)", 28/5/2008

Παρουσίαση βιβλίου του καθηγητή Andrea Nanetti "Έγγραφα Κορώνης και Μεθώνης: Αναζήτηση και κριτική εγγράφων των δύο κύριων οφθαλμών του Κοινού της Βενετίας (ΙΔ' και ΙΕ’ αι.)", 28/5/2008

Τετάρτη, 28 Μαΐου 2008 - -

ΜΑΝΙΑΤΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ / Φωτογραφικό υλικό

Διακρίνονται ο Πρόεδρος του Μανιατακείου Ιδρύματος Δημήτρης Μανιατάκης, ο Βουλευτής Μεσσηνίας Αντώνης Σαμαράς, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος και ο Καθηγητής Εμμανουήλ Γιαννακουδάκης
φωτογραφία

Παρουσίαση βιβλίου του καθηγητή Andrea Nanetti "Έγγραφα Κορώνης και Μεθώνης: Αναζήτηση και κριτική εγγράφων των δύο κύριων οφθαλμών του Κοινού της Βενετίας (ΙΔ' και ΙΕ’ αι.)", 28/5/2008

Παρουσίαση βιβλίου του καθηγητή Andrea Nanetti "Έγγραφα Κορώνης και Μεθώνης: Αναζήτηση και κριτική εγγράφων των δύο κύριων οφθαλμών του Κοινού της Βενετίας (ΙΔ' και ΙΕ’ αι.)", 28/5/2008

Τετάρτη, 28 Μαΐου 2008 - -

ΜΑΝΙΑΤΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ / Φωτογραφικό υλικό

Διακρίνονται ο Καθηγητής Andrea Nanetti, ο Βουλευτής Μεσσηνίας Αντώνης Σαμαράς, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος και ο Καθηγητής Εμμανουήλ Γιαννακουδάκης
φωτογραφία

Παρουσίαση βιβλίου του καθηγητή Andrea Nanetti "Έγγραφα Κορώνης και Μεθώνης: Αναζήτηση και κριτική εγγράφων των δύο κύριων οφθαλμών του Κοινού της Βενετίας (ΙΔ' και ΙΕ’ αι.)", 28/5/2008

Παρουσίαση βιβλίου του καθηγητή Andrea Nanetti "Έγγραφα Κορώνης και Μεθώνης: Αναζήτηση και κριτική εγγράφων των δύο κύριων οφθαλμών του Κοινού της Βενετίας (ΙΔ' και ΙΕ’ αι.)", 28/5/2008

Τετάρτη, 28 Μαΐου 2008 - -

ΜΑΝΙΑΤΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ / Φωτογραφικό υλικό

Διακρίνονται η δημοσιογράφος-σύζυγος του Πρέσβη της Ιταλίας Barbara Marengo Scaranteο, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, ο Βουλευτής Μεσσηνίας Δημήτρης Σαμπαζιώτης, ο Καθηγητής Εμμανουήλ Γιαννακουδάκης, ο Βουλευτής Μεσσηνίας Αντώνης Σαμαράς, ο Πρόεδρος του Μανιατακείου Ιδρύματος Δημήτρης Μανιατάκης, οι Καθηγητές Ταξιάρχης Κόλιας και Andrea Nanetti και ο Δήμαρχος Κορώνης Θεόδωρος Σαλαντής
φωτογραφία

Παρουσίαση βιβλίου του καθηγητή Andrea Nanetti "Έγγραφα Κορώνης και Μεθώνης: Αναζήτηση και κριτική εγγράφων των δύο κύριων οφθαλμών του Κοινού της Βενετίας (ΙΔ' και ΙΕ’ αι.)", 28/5/2008

Παρουσίαση βιβλίου του καθηγητή Andrea Nanetti "Έγγραφα Κορώνης και Μεθώνης: Αναζήτηση και κριτική εγγράφων των δύο κύριων οφθαλμών του Κοινού της Βενετίας (ΙΔ' και ΙΕ’ αι.)", 28/5/2008

Τετάρτη, 28 Μαΐου 2008 - -

ΜΑΝΙΑΤΑΚΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ / Φωτογραφικό υλικό

Διακρίνονται ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, ο Βουλευτής Μεσσηνίας Αντώνης Σαμαράς, o Καθηγητής Andrea Nanetti, η δημοσιογράφος-σύζυγος του Πρέσβη της Ιταλίας Barbara Marengo Scarante, ο Καθηγητής Ταξιάρχης Κόλιας και ο Πρόεδρος του Μανιατακείου Ιδρύματος Δημήτρης Μανιατάκης

φωτογραφία

Αρχείο Δ. Λ. Μανιατάκη

Αναζήτηση στο Αρχείο