Καραμανλής Κωνσταντίνος - Πρωθυπουργός

Αρχείο Δ. Λ. Μανιατάκη

Αναζήτηση στο Αρχείο