Οικονομικά Στοιχεία

Οικονομικά Στοιχεία 2017

Οικονομικά Στοιχεία 2017

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον απολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2017. Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον ισολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2017.
περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία 2018

Οικονομικά Στοιχεία 2018

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον απολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2018. Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον ισολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2018.
περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία 2019

Οικονομικά Στοιχεία 2019

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον Απολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2019. Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον Ισολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2019.
περισσότερα