Οικονομικά Στοιχεία 2016

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον απολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2016.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον ισολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2016.

 

Το Ίδρυμα