Οικονομικά Στοιχεία 2016

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον απολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2016.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον ισολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2016.