Οικονομικά Στοιχεία 2018

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον απολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2018.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον ισολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2018.