Οικονομικά Στοιχεία 2018

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον απολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2018.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον ισολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2018.

Το Ίδρυμα