Οικονομικά Στοιχεία 2017

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον απολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2017.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον ισολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2017.

Το Ίδρυμα