Οικονομικά Στοιχεία 2019

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον Απολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2019.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον Ισολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2019.

Το Ίδρυμα