Οικονομικά Στοιχεία 2022

Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2023

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον Απολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2022. Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον Ισολογισμό Χρήσεως 1/1/2022-31/12/2022.