Οικονομικά Στοιχεία 2012

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον ισολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2012.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον απολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2012.

Το Ίδρυμα