Οικονομικά Στοιχεία 2015

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον απολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2015.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον ισολογισμό του Ιδρύματος για το έτος 2015.

Το Ίδρυμα