Πρόσκληση για Εκπόνηση Μελέτης

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2010

Το Μανιατάκειον Ίδρυμα, στα πλαίσια της πολιτιστικής και αναπτυξιακής του δραστηριότητας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης η οποία θα αφορά στη λειτουργική ενοποίηση των αρχαιολογικών, ιστορικών, θρησκευτικών και τουριστικών χώρων της Κορώνης σε ένα ενιαίο Πολιτιστικό Πάρκο.

Αντικείμενο της μελέτης αποτελούν το Κάστρο της Κορώνης, το Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας της Ελεήστριας και η παραλία του Ζάγκα, ενώ οι κύριοι άξονές της θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη δημιουργία ταυτότητας για το Πολιτιστικό Πάρκο, σχέδιο επικοινωνίας και προβολής, προτάσεις για τη δημιουργία πληροφοριακού υλικού και σήμανσης, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία υλοποίησης του έργου.

Σκοπός της μελέτης είναι η διαφύλαξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, των αρχαιολογικών, ιστορικών, θρησκευτικών και τουριστικών χώρων της και η ανάδειξη της Κορώνης ως μιας σύγχρονης πόλης με υψηλή ποιότητα ζωής για τους κατοίκους της και ως προορισμού υψηλού ενδιαφέροντος για τους επισκέπτες της. Όλες οι προτάσεις θα πρέπει να έχουν ως γνώμονα τον σεβασμό στο περιβάλλον και την παράδοση του τόπου.

Οι προτάσεις της μελέτης οφείλουν να αναδεικνύουν την ιστορική φυσιογνωμία της Κορώνης και την ομορφιά της περιοχής – στοιχεία τα οποία αποτελούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης - εντάσσοντας τα μνημεία, το περιβάλλον, και τις μεταξύ τους διαδρομές σε ένα ενιαίο σύνολο.

Οι όροι του διαγωνισμού, πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρέχονται από το Μανιατάκειον Ίδρυμα, Παπαδιαμαντοπούλου 2, τηλέφωνο 210 72 97 700 και από την ιστοσελίδα http://www.maniatakeion.gr/.

Στις τρεις πρώτες μελέτες που θα επιλεγούν, θα απονεμηθούν, βραβείο για την πρώτη και έπαινοι για τη δεύτερη και την τρίτη. Το βραβείο θα συνοδεύεται και από χρηματικό έπαθλο.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κατεβάστε τις προδιαγραφές του Διαγωνισμού