Βράβευση των Eπιτυχόντων Mαθητών του Λυκείου Κορώνης στα Α.Ε.Ι. & τα Τ.Ε.Ι.

Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2009

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μανιατακείου Ιδρύματος αποφάσισε τη βράβευση όλων των επιτυχόντων κατά το σχολικό έτος 2008-2009 μαθητών του Λυκείου Κορώνης στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, το τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, σε τελετή που θα οργανωθεί σε συνεργασία με το Λύκειο Κορώνης.

Κατά την τελετή θα προσφερθεί εκ μέρους του Ιδρύματος στον καθένα από τους μαθητές ένα laptop, για να τους χρησιμεύει στις φοιτητικές σας εργασίες.

Τα ονόματα των εισαχθέντων είναι τα εξής:

1) Βασιλογιαννακοπούλου Χριστίνα, Λογιστικής, Τ.Ε.Ι. Πάτρας

2) Βασιλοπούλου Αθανασία, Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτιστικών Αγαθών, Α.Ε.Ι. Πελ/σου

3) Γκερδούκη Μαρία, Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας, Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

4) Γούλα Νίκη, Θεολογίας, Α.Ε.Ι. Αθήνας

5) Κουτσούκου Ανδριάννα, Νομική, Α.Ε.Ι. Θράκης

6) Κυριοπούλου Ελένη, Επιστημών Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Α.Ε.Ι. Πάτρας

7) Κωστολιάς Ηλίας, Μαθηματικών, Α.Ε.Ι. Πάτρας

8) Μαρκάκης Παναγιώτης, Φυσικής, Α.Ε.Ι. Αθήνας

9) Μουτζούρης Νικόλαος, Χημείας, Α.Ε.Ι. Θεσ/νίκης

10) Ορφανού Εργίνα, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Α.Ε.Ι. Πάτρας

11) Παναγιωτοπούλου Ειρήνη, Φιλολογίας, Α.Ε.Ι. Πάτρας

12) Σταματοπούλου Δήμητρα, Νομική, Α.Ε.Ι. Θράκης

13) Χριστοπούλου Μαργαρίτα, Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Α.Ε.Ι. Κρήτης