Το Μανιατάκειον Ίδρυμα Βραβεύει τους Επιτυχόντες Μαθητές του Λυκείου Κορώνης στα Α.Ε.Ι. & τα Τ.Ε.Ι.

Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2009

Το Μανιατάκειον Ίδρυμα Βραβεύει τους Επιτυχόντες Μαθητές του Λυκείου Κορώνης στα Α.Ε.Ι. & τα Τ.Ε.Ι.

Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε τελετή βράβευσης όλων των επιτυχόντων κατά το σχολικό έτος 2008-2009 μαθητών του Λυκείου Κορώνης στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Η εκδήλωση υλοποιήθηκε με τη συνεργασία της σχολικής μονάδας Γυμνασίου-Λυκείου Κορώνης στο Αμφιθέατρό της και τους πάντα δραστήριους Κωνσταντίνο Δεμίρη, Διευθυντή Λυκείου και Καλλιόπη Μαράντου, Διευθύντρια Γυμνασίου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος του Μανιατακείου Ιδρύματος, αφού συνεχάρη τους νέους φοιτητές και τους ευχήθηκε να έχουν ένα γόνιμο ακαδημαϊκό έτος, τόνισε ότι σύμφωνα με το Καταστατικό του Ιδρύματος, τα πρόσωπα που υπήρξαν υπότροφοι του Ιδρύματος θα συμμετέχουν στην Συμβουλευτική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον εκδηλώσουν το ανάλογο ενδιαφέρον. Το Ίδρυμα θα παρακολουθεί με ενδιαφέρον την ακαδημαϊκή τους πορεία, θεωρώντας τους μελλοντικούς συνεχιστές των επιδιώξεών του και θα βρίσκεται κοντά τους για να προσφέρει στήριξη με διάφορους τρόπους, κατά τα χρόνια της φοίτησής τους, αλλά και μετά από αυτά και τους κάλεσε να έλθουν σε επαφή με το Ίδρυμα και να γνωρίσουν τους σκοπούς του.

Στο τέλος της τελετής προσφέρθηκε σε κάθε νέο φοιτητή έπαινος και φορητός υπολογιστής νέας γενιάς.

Τα ονόματα των εισαχθέντων είναι τα εξής:

1) Βασιλογιαννακοπούλου Χριστίνα, Λογιστικής, Τ.Ε.Ι. Πάτρας

2) Βασιλοπούλου Αθανασία, Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Διαχείρισης Πολιτιστικών Αγαθών, Α.Ε.Ι. Πελ/σου

3) Γκερδούκη Μαρία, Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας, Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων

4) Γούλα Νίκη, Θεολογίας, Α.Ε.Ι. Αθήνας

5) Κουτσούκου Ανδριάννα, Νομική, Α.Ε.Ι. Θράκης

6) Κυριοπούλου Ελένη, Επιστημών Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Α.Ε.Ι. Πάτρας

7) Κωστολιάς Ηλίας, Μαθηματικών, Α.Ε.Ι. Πάτρας

8) Μαρκάκης Παναγιώτης, Φυσικής, Α.Ε.Ι. Αθήνας

9) Μουτζούρης Νικόλαος, Χημείας, Α.Ε.Ι. Θεσ/νίκης

10) Ορφανού Εργίνα, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Α.Ε.Ι. Πάτρας

11) Παναγιωτοπούλου Ειρήνη, Φιλολογίας, Α.Ε.Ι. Πάτρας

12) Σταματοπούλου Δήμητρα, Νομική, Α.Ε.Ι. Θράκης

13) Χριστοπούλου Μαργαρίτα, Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Α.Ε.Ι. Κρήτης