Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού Από Το Μανιατάκειον Ίδρυμα Σε Μαθητές Γυμνασίου Λυκείου Κορώνης

Σάββατο, 11 Ιουλίου 2009

Σε συνέχεια της Ημερίδας με θέμα «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός: κλίσεις, ικανότητες, ενδιαφέροντα, εντοπισμός των ειδικοτήτων που σχετίζονται άμεσα με την προσωπικότητα των ατόμων» που πραγματοποιήθηκε από τον Καθηγητή του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών Μανώλη Γιαννακουδάκη στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Μανιατάκειον Ίδρυμα στην Κορώνη στις 30 Ιανουαρίου 2009, και σε συνεργασία με την την Εταιρεία Computer Academy, το Σάββατο 11 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε δωρεάν η πρώτη συνεδρία του Τέστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΑΡΙΣΤΟΝ σε μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου Κορώνης στα γραφεία του Μανιατακείου Ιδρύματος στην Αθήνα.

Το τεστ ΑΡΙΣΤΟΝ είναι ιδιαίτερα εύχρηστο και φιλικό και ολοκληρώνεται σε 40 περίπου λεπτά. Κατά τη συνεδρία το τεστ δόθηκε στους μαθητές μέσω Η/Υ, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτων, διασφαλίζοντας έτσι αντικειμενικά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα οι απαντήσεις ελέγχονταν ως προς την ειλικρίνειά τους. Οι συμμετέχοντες, χρησιμοποιώντας έναν προσωπικό κωδικό, που τους παρείχε ο Σύμβουλος, ενεργοποίησαν στον υπολογιστή το τεστ και απάντησαν σε σειρά ειδικών ερωτήσεων. Οι απαντήσεις τους αναλύθηκαν στον κεντρικό υπολογιστή (Server) της Computer Academy, ο οποίος χρησιμοποιώντας εξελιγμένα και πολύπλοκα μαθηματικά μοντέλα, εκδίδει άμεσα το επαγγελματικό τους προφίλ.

Τα ευρήματα του έγκυρου, πρωτότυπου και αξιόπιστου για τα αποτελέσματα τεστ θα επιδοθούν στους συμμετέχοντας και στους γονείς τους στη δεύτερη συνεδρία διάρκειας περίπου μίας ώρας, πάντα μέσω ειδικά εκπαιδευμένου Συμβούλου.