Συμμετοχή του Μανιατακείου Ιδρύματος στην Έκθεση «Οι Έλληνες Στην Καμπανία: 500 Χρόνια Ιστορίας»

Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015

Την Παρασκευή, 5 Ιουνίου, στις 10 π.μ. ανοίγει στο Μέγαρο των Αρχείων του Κράτους της Νεάπολης η αυλαία της Έκθεσης ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΑΝΙΑ: 500 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, (Νάπολη, 5 Ιουνίου/ 30 Σεπτεμβρίου 2015), η οποία είναι αφιερωμένη στην ιστορία του παροικιακού Ελληνισμού της Νάπολης και της Ν. Ιταλίας.

Την περίοδο 1532-1534, 8.000 Έλληνες είχαν βρει φιλόξενη υποδοχή στην Νότια Ιταλία, όταν ο Γενουάτης ναύαρχος Αντρέα Ντόρια, με διαταγή του Καρόλου του Ε΄, είχε εκκενώσει τη Κορώνη, Μεθώνη και Πάτρα προκειμένου οι κάτοικοί τους να αποφύγουν τα αντίποινα των Τούρκων. Από αυτούς 5.000 κυρίως Κορωναίοι εγκαταστάθηκαν στη Νάπολη, άλλοι βρήκαν άσυλο και τύχη στη Μεσσήνη της Σικελίας, στη Μπαρλέττα της Απουλίας και σε άλλες περιοχές της Καλαβρίας.

Η Έκθεση διοργανώνεται από την Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας (ΟΕΚΑΙ) και την Ελληνική Κοινότητα Νεαπόλεως και Καμπανίας (ΕΚΝΚ), σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και Ιδρύματα, μεταξύ των οποίων και το Μανιατάκειον Ίδρυμα.

Στα εγκαίνια θα παρευρεθεί ο Πρόεδρος του Μανιατακείου Ιδρύματος κ. Δημήτρης Μανιατάκης, που είναι και συνδιοργανωτής της Διεθνούς Επιστημονικής Ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου 2015 στο Μέγαρο του Δήμου Νεαπόλεως Sala del Capitolo, Complesso San Domenico Maggiore, με την συμμετοχή πλήθους ερευνητών αναγνωρισμένου κύρους από τον επιστημονικό και ακαδημαϊκό χώρο.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Μανιατάκειον Ίδρυμα συμμετέχει στην Έκθεση, προσφέροντας μια σειρά βιβλίων ιστορικού και θρησκευτικού περιεχομένου που καλύπτουν χρονικά την διαχρονική εξέλιξη της ιστορίας της Κατροπολιτείας της Κορώνης και της ευρύτερης περιοχής της Μεσσηνίας.

Μεταξύ αυτών «Documenta Veneta Coroni & Methoni rogata : Έγγραφα Κορώνης και Μεθώνης, αναζήτηση και κριτική εγγράφων των δύο κύριων οφθαλμών του Κοινού της Βενετίας (ΙΔ΄ και ΙΕ΄ αι.) : Euristica e critica documentaria per gli oculi capitales Communis Veneciarum (secoli XIV e XV)» του Καθηγητή Andrea Nanetti, «Κορώνη, η προσωπογραφία μιας πολιτείας» του Καθηγητή Φώτη Λίτσα, «Χριστιανική Μεσσηνία : μνημεία και ιστορία της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας» καθώς επίσης και τα Πρακτικά του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και Κορώνη στις 2 -5 Ιουλίου 2009 με τίτλο «Ιστορική Μνήμη και Οικονομική Ανάπτυξη». Επίσης, μια σειρά από τα Μεσσηνιακά Χρονικά του εκδότη Χρ. Ρέππα.