Συμμετοχή του Μανιατακείου Ιδρύματος σε Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την Ενίσχυση της Μεσογειακής Διατροφής και των Παραδοσιακών Τροφίμων. Αλεξάνδρεια, 3-5 Μαρτίου 2015

Τρίτη, 14 Απριλίου 2015

Περισσότεροι από 21 φορείς από διάφορες Μεσογειακές χώρες όπως η Ισπανία, η Ελλάδα, το Μαρόκο, η Αλγερία, η Τυνησία, ο Λίβανος, η Ιορδανία, η Αίγυπτος και άλλες, συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό σεμινάριο του Προγράμματος “MedDiet”, που πραγματοποιήθηκε 3-5 Μαρτίου 2015 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, με σκοπό την αύξηση της ευαισθητοποίησης της Μεσογειακής Διατροφής. Το σεμινάριο διοργανώθηκε από την ASCAME (Ένωση των Μεσογειακών Επιμελητηρίων Εμπορίου και Βιομηχανίας στην Ισπανία) και τη CEEBA (Συνομοσπονδία των Αιγυπτιακών Ευρωπαϊκών Επιχειρηματικών Ενώσεων, στην Αίγυπτο). Από την Ελλάδα συμμετείχε η Βίκυ Ιγγλέζου, Διευθύντρια του Μανιατακείου Ιδρύματος, η Πολυξένη Κούτλα από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας και ο Γεώργιος Παναγόπουλος από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας.

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η δημιουργία και η εκπαίδευση ενός δικτύου σημείων πληροφόρησης στη λεκάνη της Μεσογείου, προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ (κυρίως εστιατόρια) σχετικά με τα οφέλη της Μεσογειακής Διατροφής, ενισχύοντας την ικανότητα των τοπικών αρχών, των σχολείων, των Εμπορικών Επιμελητηρίων, των επιχειρηματικών οργανώσεων, των πανεπιστημίων και λοιπών φορέων χάραξης πολιτικής για την εφαρμογή αποτελεσματικών και βιώσιμων πρωτοβουλιών επικεντρωμένων στη διαφύλαξη και προώθηση της Μεσογειακής Διατροφής στην Αίγυπτο, την Ελλάδα, την Ιταλία, τον Λίβανο, την Ισπανία την Τυνησία και άλλες χώρες.

Σκοπός της δημιουργίας σημείων πληροφόρησης είναι να εξαπλωθεί και να τονωθεί η αποτελεσματική χρήση του Συστήματος Γνώσης της Μεσογειακής Διατροφής καθώς και το Σήμα Ποιότητας MED DIET για Εστιατόρια μέσω της υποστήριξης από τα Εμπορικά Επιμελητήρια, τις διάφορες οργανώσεις στήριξης επιχειρήσεων και τα διατροφικά εκπαιδευτικά κέντρα των διαφόρων χωρών που είναι εταίροι στο πρόγραμμα“MedDiet”.

Τα συμπεράσματα του σεμιναρίου κατέδειξαν τη σημασία να συμμετάσχουν οι τοπικές αρχές, προκειμένου να υποστηρίξουν τα σημεία πληροφόρησης της Μεσογειακής Διατροφής, ως επίσημοι φορείς προώθησης της Μεσογειακής Διατροφής στις χώρες τους. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν την ανάγκη συνέχισης του έργου, προκειμένου να υπάρξει διάχυση αυτής της πρωτοβουλίας σε όλες τις χώρες της Μεσογείου καθώς και στις χώρες τις Ευρώπης.