Συμφωνία Συνεργασίας Ανάμεσα στο Μανιατάκειον Ίδρυμα και την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

Το Μανιατάκειον Ίδρυμα στα πλαίσια της εξωστρέφειας και συνεργασίας με άλλους φορείς που έχουν κοινούς στόχους, σύναψε Συμφωνία Συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, ενθαρρύνοντας έτσι τον ουσιαστικό διάλογο με φορείς που αναδεικνύουν και προωθούν το περιβάλλον, την ιστορία και τον πολιτισμό.

Η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού έχει πολυετή δράση στην ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της χώρας μας και αποσκοπεί στη διοργάνωση και προώθηση δράσεων που βασίζονται στην ιδέα και τις πρακτικές της βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και στην υποστήριξη κάθε επέμβασης και δραστηριότητας που στοχεύει στη βελτίωση του περιβάλλοντος οικισμών και της υπαίθρου και την ορθή διαχείριση της φυσικής και ανθρωπογενούς ελληνικής κληρονομιάς.

Οι στόχοι της εν λόγω συνέργιας αφορούν στην ανάπτυξη σχέσης αλληλοβοήθειας και αλληλοϋποστήριξης προς την επίτευξη των κοινών σκοπών των 2 φορέων, μέσα από την από κοινού δημοσιοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος καθώς και άλλες, κατόπιν συμφωνίας, δράσεις. Η διαδικασία θα γίνει μέσω της επίσημης ιστοσελίδας των δύο συνεργαζόμενων φορών αλλά και μέσω του δικτύου φίλων τους.

Ο Πρόεδρος του Μανιατακείου Ιδρύματος, Δημήτρης Μανιατάκης, δήλωσε ότι η συνεργασία αποτελεί λέξη κλειδί στη σημερινή εποχή των μεγάλων προκλήσεων. Μόνο με τη συνεργασία θα καταφέρουμε να ανταποκριθούμε σε μία εποχή όπου ο πολιτισμός αποτελεί το σημαντικότερο «εξαγώγιμο είδος» της Ελλάδας. «Τα 45 χρόνια δράσης και ουσιαστικής παρέμβασης της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού αποτελούν παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Άλλωστε η πορεία των ιδρυτών της ΕΛΛΕΤ Λυδίας και Κώστα Καρρά, αντιπροέδρου της Europa Nostra, αποδεικνύει ότι είναι άνθρωποι της πράξης και της προσφοράς στην κοινωνία».