Παρουσίαση Του Τόμου «Λαογραφικά Σύμμεικτα Της Κορώνης Μεσσηνίας Από Τις Συλλογές (1938-1939) Της Γεωργίας Ταρσούλη» 14/12/2011