«Ήθος Αρμονιών, Γενών & Ρυθμών» στο Μέγαρο Μουσικής: Η Μουσική μας Παράδοση με τον Μουσικολόγο-Λαογράφο Παναγιώτη Μυλωνά

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

Την Κυριακή 11 Νοεμβρίου και ώρα 20:30 στο Μέγαρο Μουσικής θα δοθεί παράσταση με τίτλο:

« Ήθος Αρμονιών, Γενών & Ρυθμών – Η Μουσική μας Παράδοση με τον Μουσικολόγο-Λαογράφο Παναγιώτη Μυλωνά».

Η λέξη ήθος στη μουσική σημαίνει τον ηθικό χαρακτήρα που τείνει να εμπνεύσει η ίδια στην ψυχή. Οι αρμονίες, τα γένη, το μέλος (μελωδία) και οι ρυθμοί, σύμφωνα με πολλούς αρχαίους συγγραφείς, είχαν ηθικό σκοπό και δύναμη. Είχαν εκπαιδευτικό ρόλο.

Περισσότεροι από τετρακόσιοι αξιόπιστοι φορείς της παράδοσης θα δώσουν πολύτιμα δείγματα της τοπικής τους μουσικοποιητικής και χορευτικής κληρονομιάς. Επίσης θα ακουστούν και Βυζαντινά μελωδήματα.

Το Μανιατάκειον Ίδρυμα, πιστό στους στόχους του, αντιμετωπίζει τον πολιτισμό ως κοινωνικό αγαθό και τον αναδεικνύει, στηρίζει τις ποιοτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, υποστηρίζει δράσεις που φέρνουν το κοινό κοντά στην πολιτιστική του κληρονομιά, συνεργάζεται και ενθαρρύνει τον ουσιαστικό διάλογο με πολιτιστικούς φορείς που προάγουν την καλλιτεχνική έκφραση μέσω της δημιουργίας και υποστηρίζει την εκδήλωση.

*Ο Μουσικολόγος-Λαογράφος Παναγιώτης Μυλωνάς είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Μανιατακείου Ιδρύματος.