Η Κορώνη στο Διεθνές Προσκήνιο για τη Μεσογειακή Διατροφή

Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

Την Παρασκευή 3 έως την Κυριακή 5 Ιουνίου 2011 θα πραγματοποιηθεί η Διεθνής Συνάντηση των Εμβληματικών Κοινοτήτων για τη Μεσογειακή Διατροφή (Κορώνη, Soria, Cilento και Chefchaouen) στην Κορώνη, όπου θα υπογραφεί Πρωτόκολλο Συνεργασίας από τους εκπροσώπους των Εμβληματικών Κοινοτήτων με σκοπό:

1) τον καθορισμό κοινής στρατηγικής μέσω ενός πλάνου κοινών μέτρων και δράσεων που σκοπό έχει τη διασφάλιση και την προώθηση της Μεσογειακής Διατροφής στις νεότερες γενιές,

2) την ανάληψη δράσεων για τη διαφύλαξη της Μεσογειακής Διατροφής που έχει αναλάβει κάθε μια από τις τέσσερις χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Μαρόκο) και

3) την περαιτέρω ενδυνάμωση και σύσφιξη των σχέσεων των τεσσάρων Εμβληματικών Κοινοτήτων, μέσω της προώθησης του διαπολιτισμικού διαλόγου σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Η συνάντηση αυτή είναι συνέχεια της από 16 Νοεμβρίου 2010 απόφασης της UNESCO για την εγγραφή της Μεσογειακής Διατροφής στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας.

 Αναλυτικό Πρόγραμμα