Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου

Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2014

Ο Πρόεδρος του Μανιατακείου Ιδρύματος Δημήτρης Μανιατάκης επανεξελέγη στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου, στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2014, η οποία εξέλεξε τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, με πρόεδρο τον Σωτήρη Μουσούρη, τέως αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Ο.Η.Ε.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από εκπροσώπους εφοπλιστών και επιχειρηματιών με μεγάλη εμπειρία στις χώρες της Αφρικής. Ενδεικτικά αναφέρονται ο όμιλος του εφοπλιστή Τσάκου, ο όμιλος του εφοπλιστή Σούτου, εκπρόσωποι των επιχειρηματικών ομίλων ΜΕΤΚΑ, Group Κουμάνταρου, ΒΙΟΧΑΛΚΟ, INTRASOFT, κ.α. Επιπλέον συμμετέχουν Επίτιμοι Πρόξενοι χωρών της Αφρικής όπως η Βίκυ Πανταζοπούλου (Κένυα), Αικατερίνη Αρμενάκη (Αιθιοποία), Βασίλης Τακάς (Ν. Αφρική), κ.α.

Ο Δημήτρης Μανιατάκης αναφέρθηκε στους σκοπούς και στο έργο που έχει παράγει το Επιμελητήριο κατά την περίοδο 2012-2014, ενώ τόνισε ότι την νέα τριετία προγραμματίζονται δράσεις που αφορούν σε επιχειρηματικές αποστολές σε χώρες της Αφρικής, συνέδρια όπου θα παρουσιαστούν οι επενδυτικές ευκαιρίες στις χώρες αυτές, συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας προκειμένου να γνωρίσουν τα άλλα διμερή Επιμελητήρια το έργο του Ελληνο-Αφρικανικού και να προχωρήσουν σε συνέργειες.

Επιπλέον υπογράμμισε ότι σήμερα οι οικονομίες της Αφρικής γνωρίζουν μια αξιοσημείωτη αναπτυξιακή πορεία. H Standard Chartered προβλέπει ότι τα επόμενα είκοσι χρόνια η οικονομία της Αφρικής θα αυξηθεί με μέσο ετήσιο ρυθμό 7%, αντιστρέφοντας την τάση που τη χαρακτήριζε από το 1975. Αυτή η αλλαγή οφείλεται:

α) στην πολιτική απόφαση των περισσότερων αφρικανικών κυβερνήσεων να υιοθετήσουν δραστικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις με στόχο τη μείωση του δημοσίου ελλείμματος και

β) στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Τόνισε ότι «σκοπός του Ελληνο-Αφρικανικού Επιμελητηρίου είναι η ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και χωρών της υποσαχάριας Αφρικής. Σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία όπου οι παρθένες αγορές είναι πλέον λίγες, η πρόκληση για διείσδυση είναι μεγάλη. Η παγκόσμια οικονομία αναζητεί το άνοιγμα νέων αγορών για επενδύσεις αλλά και εξαγωγή προϊόντων και αυτό θα πρέπει να είναι το ζητούμενο για όλους. Γι’ αυτό άλλωστε ήδη δραστηριοποιούνται στην Αφρική κολοσσοί της παγκόσμιας οικονομίας όπως οι Η.Π.Α., η Ινδία και η Κίνα».