Χορηγία του Μανιατακείου Ιδρύματος για την έκδοση του βιβλίου του Ελευθέριου Π. Περρωτή με τίτλο Διαθήκες Κορώνης Μεσσηνίας της Οθωνικής περιόδου (1836-1862). Παραδοσιακές δομές και αστικός εκσυγχρονισμός

Τετάρτη, 24 Μαΐου 2023

Κυκλοφόρησε το βιβλίου του κ. Ελευθέριου Π. Περρωτή, με τίτλο «Διαθήκες Κορώνης Μεσσηνίας της Οθωνικής περιόδου (1836-1862). Παραδοσιακές δομές και αστικός εκσυγχρονισμός», που κρίθηκε ως άριστο επιστημονικό έργο και πλήρως εκτυπώσιμο από το Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς συνιστά εξαίρετο δείγμα ερευνητικού έργου ενός ανερχόμενου ιστορικού.

Κυκλοφόρησε το βιβλίου του κ. Ελευθέριου Π. Περρωτή, με τίτλο «Διαθήκες Κορώνης Μεσσηνίας της Οθωνικής περιόδου (1836-1862). Παραδοσιακές δομές και αστικός εκσυγχρονισμός», που κρίθηκε ως άριστο επιστημονικό έργο και πλήρως εκτυπώσιμο από το Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς συνιστά εξαίρετο δείγμα ερευνητικού έργου ενός ανερχόμενου ιστορικού. Το βιβλίο εκδόθηκε από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, υπό την αιγίδα των Γενικών Αρχείων του Κράτους - Τμήμα Μεσσηνίας, με την ευγενική χορηγία του Μανιατακείου Ιδρύματος.

Το Μανιατάκειον Ίδρυμα ανέλαβε την χορηγία για την έκδοση τού βιβλίου  από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, καθότι το εν λόγω πόνημα εντάσσεται πλήρως στους σκοπούς του Μανιατακείου  Ιδρύματος, το οποίο έχει πολιτιστικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό προσανατολισμό και αντίστοιχους πυλώνες δράσεων, μέσα από την συστηματική ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής παρουσίας τής Κορώνης στη διαχρονική πορεία τού ελληνισμού και τον  εντοπισμό, την ανάδειξη και τη διεθνοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων περιοχών της ελληνικής περιφερείας.

Αποτελεί μονογραφία, που πραγματεύεται σε βάθος την πολυεπίπεδη εξέλιξη της πόλης της Κορώνης και της αγροτικής της ενδοχώρας, από την επαύριον της ναυμαχίας του Ναβαρίνου έως και την έξωση του Όθωνα. Πρόκειται για ένα έργο τομή, αφού μέσα από τη συνάντηση της μικροϊστορίας με την τοπική ιστορία και με αφετηρία αδημοσίευτο αρχειακό υλικό, διερευνά την πορεία ενός παλαιού αστικού κέντρου, δίνοντας έμφαση σε μικρότερες κοινωνικές ή οικονομικές ομάδες.

Ο συγγραφέας έχοντας ως αφετηρία, νομικά έγγραφα: πενήντα συν μία διαθήκες, μία δωρεά εν ζωή και μία αγωγή διεκδικητικής πατρικής κληρονομίας, επικεντρώνει το ενδιαφέρον του όχι μόνο στην ανάλυση του χαρακτήρα των μονομερών δικαιοπρακτικών πράξεων και της αγωγής, αλλά και στις συνθήκες μέσα στις οποίες συντάχθηκαν οι εν λόγω πράξεις.

Η μελέτη μάς παραπέμπει σε λεπτομερείς αναφορές των κοινωνικών, οικονομικών, οικογενειακών και διαπροσωπικών σχέσεων των διαθετών και των διαθέτιδων, με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να πει κανείς ανεπιφύλακτα, ότι συμβάλλει καθοριστικά στην κατανόηση της ιστορικής πορείας της κοινωνίας της Κορώνης. Σε αυτό, παρουσιάζονται ονόματα κατοίκων, επαγγέλματα που χάθηκαν, δημοτικές υποδομές (π.χ. υδραγωγείο, κοιμητήριο, λιμάνι κ.ά.), δημόσια κτήρια (π.χ. υγειονομείο, υποτελωνείο κ.ά.), εκκλησίες, σπίτια, πλατείες, κτήματα, αγροτικές καλλιέργειες, εργαστήρια, ελαιοτριβεία, εμπορικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες, πληθυσμιακά στοιχεία, ενώ αναλύονται τοπωνύμια και γεωγραφικές θέσεις. Ανασυντίθεται η πόλη και η ύπαιθρός της στο χρονικό διάστημα 1828-1862, όχι μόνο ως τοπικό παράδειγμα αλλά και ως μέρος του πλέγματος των επαρχιακών αστικών κέντρων του ελληνικού κράτους.

Ο Ελευθέριος Π. Περρωτής γεννήθηκε στην Αθήνα και τυγχάνει γόνος της πολιτικής οικογένειας της Καλαμάτας, Περρωτή.

Είναι ιστορικός - θεολόγος, κάτοχος MSc Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Ιστορίας από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα τη νεότερη και σύγχρονη οικονομική, κοινωνική και εκκλησιαστική ιστορία, την ιστορική δημογραφία και την πολιτισμική μελέτη των νοοτροπιών.

Έχει εργαστεί ως επιστημονικός συνεργάτης και επικουρικό προσωπικό σε ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, των ΓΑΚ - Τμήμα Μεσσηνίας και της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Συμμετείχε στο ιστορικό ντοκιμαντέρ «Ο Αγώνας της Εκκλησίας και το 1821», σε συμπαραγωγή του History Channel, της Cosmote TV και της White-Fox, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Συμμετέχει σε ομάδα εργασίας του Εργαστηρίου Ιστορικής Έρευνας Νεότερων και Σύγχρονων Κοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και του Early Career Researcher Forum του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης.

Εργάζεται ως ερευνητικός υπότροφος της Στέγης Βιτσέντζος Κορνάρος, είναι μέλος διαφόρων επιστημονικών φορέων, ενώ έχει λάβει μέρος με ανακοινώσεις σε επιστημονικά Συνέδρια-Συμπόσια και έχει δημοσιεύσει ερευνητικές του εργασίες.

Το βιβλίο διατίθεται από τα γραφεία του Μανιατακείου Ιδρύματος στην Κορώνη, ενώ το επόμενο χρονικό διάστημα θα πραγματοποιηθεί και η επίσημη παρουσίασή του.