«Τοπική Αυτοδιοίκηση & Επιχειρηματικότητα: στρατηγική και πολιτικές για ταχεία περιφερειακή ανάπτυξη και αποτελεσματικό ανθρώπινο δυναμικό»

Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την μελέτη με τίτλο «Τοπική Αυτοδιοίκηση & Επιχειρηματικότητα: στρατηγική και πολιτικές για ταχεία περιφερειακή ανάπτυξη και αποτελεσματικό ανθρώπινο δυναμικό», που παρουσίασε ο κ. Κίμων Στεριώτης, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Μανιατακείου Ιδρύματος στην εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίττας του Μανιατακείου Ιδρύματος που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2013 στην Αθηναϊκή Λέσχη.