Το Συμβούλιο του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου Ενέκρινε τη Συμμετοχή του στο Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την Προώθηση Ττς Μεσογειακής Διατροφής

Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

Μετά από πρωτοβουλία του μέλους του Συμβουλίου ΤΕΙ Πελοποννήσου κυρίου Δημητρίου Μανιατάκη, το Συμβούλιο του ΤΕΙ Πελοποννήσου ενέκρινε Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του ΤΕΙ Πελοποννήσου, του Δήμου Πύλου-Νέστορος, του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων, του Μανιατακείου Ιδρύματος και του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη.

Οι στόχοι της συνεργασίας είναι κυρίως η ανάδειξη και προώθηση της Μεσογειακής Διατροφής. Ειδικότερα επιδιώκεται η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα, η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, η ανάδειξη του περιβάλλοντος και της υπαίθρου, με έμφαση στην προστασία και αξιοποίηση της βιοποικιλότητας. Η Μεσογειακή Διατροφή ανήκει στην Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανθρωπότητας.

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας ανοίγει το δρόμο για την ανάληψη και εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων πολιτιστικού, κοινωνικού ιστορικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα στο πλαίσιο που έχει καθοριστεί από την UNESCO.

Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας είναι μια από τις πρωτοβουλίες του Συμβουλίου του ΤΕΙ Πελοποννήσου για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη διεύρυνση της προσφοράς υπηρεσιών στην τοπική κοινωνία.

Το ΤΕΙ Πελοποννήσου, με έδρα την Καλαμάτα, έχει το απαιτούμενο ειδικευμένο προσωπικό και τις υποδομές που θα που στηρίξουν τα αντίστοιχα προγράμματα. Εξίσου σημαντική θα είναι η προσφορά του Μανιατακείου Ιδρύματος, του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη, του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων και βέβαια του Δήμου Πύλου-Νέστορος.