Το Νέο Παραγωγικό Πρότυπο Της Ελλάδας: Πως πρέπει να δομηθεί η ελληνική οικονομία για την επόμενη ημέρα μετά την πανδημία - Άρθρο του Ομότιμου Καθηγητή Ε.Κ.Π.Α. Γεώργιου Μέργου

Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2020

Πατήστε εδώ να διαβάσετε το άρθρο του Ομότιμου Καθηγητή Οικονομικών Επιστημών Ε.Κ.Π.Α και μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Μανιατακείου Ιδρύματος, Γεώργιου Μέργου, με τίτλο "Το Νέο Παραγωγικό Πρότυπο Της Ελλάδας: Πως πρέπει να δομηθεί η ελληνική οικονομία για την επόμενη ημέρα μετά την πανδημία", που δημοσιεύτηκε στο Foreign Affairs - The Hellenic Edition, τεύχος 65, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020.