Το μπρίκι «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2020

Ο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» του σχεδιαστή - ζωγράφου Παναγιώτη Μαστραντώνη.

Το μπρίκι «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

Ο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» του σχεδιαστή - ζωγράφου Παναγιώτη Μαστραντώνη.

Το μπρίκι «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» (1818) του Νικολή Χατζή Αλεξανδρή, 300 τόνων με 12 κανόνια και καπετάνιο τον γιό του, Ιωάννη Νικολή Χατζή Αλεξανδρή. Ναυπηγήθηκε τον Ιούνιο του 1818 στη Σύρο, εκ ξύλου πεύκου, και είχε μήκος τρόπιδος 27 πήχεις. Κόστισε 12.200 Ισπανικά δίστηλα (73.200 γρόσια) και στα 2½ χρόνια πριν την επανάσταση ταξίδευε ως εμπορικό καράβι. (Πηγή: Γεωργία Π. Κουλικούρδη, Ο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» ΤΟΥ ΧΑΤΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ. 1821-1838 ΕΝΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΚΑΡΑΒΙ ΤΩΝ ΨΑΡΩΝ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ, Αθήνα: 1972)

Η εφημερίδα «Αθηνά», αρ. 501/19 Ιανουαρίου 1838, σε εποχή που το μπρίκι ήταν πια αρκετά παλαιό, το χαρακτηρίζει «έν από τα ωραιότερα εμπορικά Ελληνικά Πλοία».

Η “BOSTON POST”, Βοστώνη 8 Σεπτεμβρίου 1938, δημοσιεύει άρθρο με τίτλο «Το Ελληνικό Μπρίκι», όπου επαινεί την κατασκευή, την ταχύτητα του καραβιού και την ικανότητα του καπετάνιου.

Μελετώντας το ημερολόγιο του πλοίου βλέπουμε το «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» να λαμβάνει μέρος, σε όλες σχεδόν τις πολεμικές κατά θάλασσαν επιχειρήσεις του Αγώνα (Μάιος 1821 - Οκτώβριος 1824).

Βγήκε σώο από τον Αγώνα και συνέχισε τις εμπορικές του δραστηριότητες. Ήταν μάλιστα το πρώτο πλοίο που ταξίδεψε με ελληνική σημαία στην Αμερική 3 φορές, έως ότου στις 19 Ιανουαρίου του 1838, σε «Απευκταίον συμβάν», όπως αναφέρεται στην τοπική εφημερίδα «Ερμής»: «Άδοξα κάηκε στον λιμένα της Ερμούπολης της Σύρου από όπου είχε ξεκινήσει το 1818 την ένδοξη πορεία του».