Το Μανιατάκειον Ίδρυμα Υποστηρίζει την Υποψηφιότητα της Καλαμάτας ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021

Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014

Το Σάββατο 26 Ιουλίου, με πρωτοβουλία του Μεσσηνιακού Ευρωπαϊκού Συνδέσμου πραγματοποιήθηκε Ημερίδα με τίτλο «Γιατί η Καλαμάτα μπορεί να διεκδικήσει την υποψηφιότητα ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021» στο ξενοδοχείο Rex. Η Ημερίδα τελούσε υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας, της Μεσσηνιακής Αμφικτιονίας και του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.

Ο Πρόεδρος του Μανιατακείου Ιδρύματος Δημήτρης Μανιατάκης απέστειλε την ακόλουθη επιστολή υποστήριξης της υποψηφιότητας της Καλαμάτας, η οποία διαβάστηκε στην Ημερίδα.

«Θέλω να συγχαρώ τον Μεσσηνιακό Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο και τους φορείς που τον υποστηρίζουν, ιδιαίτερα τον Δήμαρχο Καλαμάτας κύριο Παναγιώτη Νίκα, για την πρωτοβουλία διεκδίκησης από την Καλαμάτα της υποψηφιότητας ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021 και για τη διοργάνωση της ανάλογης ημερίδας την 26η Ιουλίου 2014.

Ο θεσμός της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, όραμα και πρωτοβουλία της αείμνηστης Μελίνας Μερκούρη, στόχευε στην αλληλοπροσέγγιση των Ευρωπαίων κατοίκων. Από τότε έχει αποκτήσει έναν αυξανόμενο πολιτιστικό και κοινωνικό-οικονομικό αντίκτυπο με τους πολυάριθμους επισκέπτες που έχει προσελκύσει. Αρκετές πόλεις έχουν χρησιμοποιήσει την χρονιά της πολιτιστικής πόλης για να μεταμορφώσουν ολοκληρωτικά την πολιτιστική τους βάση και, κατ’ επέκταση, την εικόνα τους στο διεθνή χώρο.

Η Πολιτιστική Πρωτεύουσα πέρα από καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, είναι μια μακρόχρονη διαδικασία ανάπτυξης , η οποία έχει προεκτάσεις σε πολιτιστικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. H διεκδίκηση του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας είναι μια εξίσωση που συμμετέχουν πολλοί συντελεστές και μια αυστηρή διαδικασία, με απαραίτητες προϋποθέσεις την Ευρωπαϊκή διάσταση της πόλης, την συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, το υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο και τη βιωσιμότητα του προτεινόμενου προγράμματος. Όλα αυτά κάνουν το εγχείρημα ιδιαίτερα απαιτητικό αλλά ταυτόχρονα δίνουν το ερέθισμα για να δημιουργήσουμε την Καλαμάτα ως μία πόλη - πρότυπο για όλη την Ευρώπη. Και αυτό θα γίνει με την αφήγηση της ιστορίας της Καλαμάτας και της ευρύτερης περιοχής πάνω σε βιωματικές εκδηλώσεις.

Πρέπει να σημειωθεί ότι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η Πολιτιστική Πρωτεύουσα είναι ταυτόχρονα επιτυχημένος και αποτυχημένος πολιτιστικός θεσμός. Είναι επιτυχημένος, γιατί υπάρχει πληθώρα ζήτησης για τη φιλοξενία του θεσμού. Την ίδια στιγμή είναι και αποτυχημένος, γιατί ως επί των πλείστον οι πόλεις που τον φιλοξενούν αδυνατούν να παράγουν τις απαραίτητες δομές που θα αναλάβουν ρόλο κινητήριας δύναμης ανάπτυξης.

Η Καλαμάτα έχει δυνατή πολιτιστική παρουσία επί δεκαετίες. Το προτεινόμενο σχέδιο υποστήριξης του φακέλου υποψηφιότητας πρέπει να προβλέπει μια αναγέννηση που θα τονώσει την οικονομία της πόλης, θα δημιουργήσει σημαντικό αριθμό νέων θέσεων εργασίας, θα αναπτύξει τομείς της οικονομίας όπως οι υπηρεσίες, ο τουρισμός και η τεχνολογία και θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Καλαμάτας.

Ο πολιτισμός, σύμφωνα με την Μελίνα Μερκούρη «είναι η ψυχή της κοινωνίας» και ο καθορισμός της ευρωπαϊκής ταυτότητας «βρίσκεται ακριβώς στο σεβασμό της ιδιαιτερότητας και στο να δημιουργήσουμε ένα παράδειγμα ζωντανό μέσα από ένα διάλογο των πολιτισμών της Ευρώπης». Σήμερα, 29 χρόνια μετά την ανακήρυξη της Αθήνας ως η πρώτη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, ο θεσμός αποτελεί τόπο για ανταλλαγή ιδεών, επικοινωνία, και προβληματισμό, προκειμένου να προωθεί η ευρωπαϊκή σκέψη. Αυτό είναι το στοίχημα και πρέπει να το κερδίσουμε!

Εύχομαι καλή επιτυχία και το Μανιατάκειον Ίδρυμα θα είναι αρωγός της προσπάθειά σας, η οποία συνάδει σε μεγάλο βαθμό με τους σκοπούς μας: την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών στη διαφύλαξη και προώθησή της σε συνδυασμό με την ανάπτυξη ενός επεξεργασμένου «οδικού-χάρτη» για ένα νέο οικονομικό–αναπτυξιακό πρότυπο της Καλαμάτας που θα της δώσει νέα ώθηση και θα την οδηγήσει στην περίοδο μετά το 2021… σε αυτή της σύγχρονης Ευρωπαϊκής Καλαμάτας.»