Την Αναγκαιότητα για Έργα Ενίσχυσης του Κάστρου της Κορώνης Τονίζει η Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων

Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013

Με την ολοκλήρωση της υποβρύχιας αρχαιολογικής έρευνας πέριξ του Κάστρου της Κορώνης και του αντίστοιχου ακρωτηρίου, η Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων προέβη στην σύνταξη σχετικού πορίσματος, προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

Στο πόρισμα αναφέρεται η ταχεία διάβρωση του υπεδάφους της περιοχής που αντανακλάται στα οχυρωματικά και τα λοιπά έργα, τα οποία βρίσκονται στην περίμετρο του Φρουρίου. Επιπλέον, στην περιοχή που έγινε η τελευταία κατάρρευση τμήματος του Φρουρίου υπάρχουν ενάλια κτηριακά κατάλοιπα, τα οποία έχουν άμεση σχέση με τη χρήση και λειτουργία του λιμανιού.

Στη βορειοανατολική γωνία οχύρωσης, μεταξύ των προμαχώνων Ι και ΙΙ, παρουσιάζεται μια έντονη υποσκαφή του φυσικού εδάφους με σπηλαίωση, γεγονός που ενέχει κίνδυνο περαιτέρω ζημίας. Τμήματα της οχύρωσης που βρίσκονται στη βορειαοανατολική και την ανατολική πλευρά έχουν καταρρεύσει σε προγενέστερους χρόνους.

Σε κάποια παράκτια σημεία της άκρας «Λειβαδιά» εντοπίσθηκαν αποθέτες με κεραμική καθώς και αρχαία λαξεύματα που για την πλήρη φύση και τον τρόπο διαχείρισης τους θα πρέπει να επιληφθούν και συναρμόδιοι φορείς. Επιπρόσθετα εντοπίσθηκαν σε διάφορες θέσεις γύρω από τη χερσόνησο έως τη θέση «Ελεήστρια» σημεία διάβρωσης και κινδύνου κατάρρευσης του εδάφους που οφείλονται στη γεωλογική σύσταση της περιοχής. Τέλος, δεν εντοπίσθηκαν ενδείξεις ύπαρξης αρχαίου ναυαγίου σ’ όλη την περίμετρο που ερευνήθηκε.

Το Μανιατάκειον Ίδρυμα, που χρηματοδότησε την υποβρύχια αρχαιολογική έρευνα, θεωρεί ότι με την ολοκλήρωση όλων των ερευνών που διεξήγαγαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και τη συνακόλουθη ένταξή τους στη μελέτη για την αποκατάσταση του Κάστρου της Κορώνης, θα υπαχθεί άμεσα η μελέτη στο ΕΣΠΑ και θα ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης. Έτσι, με συντεταγμένες δράσεις του Υπουργείου Πολιτισμού, του Δήμου Πύλου-Νέστορος και του Μανιατακείου Ιδρύματος, υλοποιείται η δέσμευση του πρωθυπουργού και του υπουργού για άμεση και οριστική λύση του Κάστρου της Κορώνης, ενός ξεχωριστού αρχαιολογικού χώρου που δίνει ταυτότητα στην περιοχή και ταυτόχρονα συνδράμει ουσιαστικά στην προοπτική ανάπτυξης της Κορώνης. Οι απανταχού Κορωναίοι σέβονται και τιμούν το Κάστρο τους, το οποίο σημείο αναφοράς της πόλης τους και παρακαταθήκη ιστορικής μνήμης.