Τέταρτη Κατετάγη Η Ομάδα Της Νομικής Σχολής Αθηνών Που Στήριξε Το Μανιατάκειον Ίδρυμα Στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό “Manfrend Lachs”

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Η ομάδα της Νομικής Σχολής Αθηνών αποτελούμενη από τις προπτυχιακές φοιτήτριες Δήμητρα Τσακίρη, Μαρία Καμβύση και Ερασμία Παλιατσέα, κατετάγη τέταρτη στο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Εικονικής Δίκης για το Δίκαιο του Διαστήματος “Manfrend Lachs”. Την επίβλεψη της ομάδας είχε αναλάβει ο Λέκτορας Διεθνούς Δικαίου, Γεώργιος Κυριακόπουλος, ενώ τον συνεπικούρησαν η φοιτήτρια Κατερίνα Πιτσιόλη, και η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Στεφανία Βλάχου.

Το Μανιατάκειον Ίδρυμα συγχρηματοδότησε και στήριξε την τριμελή ομάδα της Νομικής Αθηνών στο Διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη από τις 9 έως τις 12 Μαΐου 2013.

Το Ευρωπαϊκό σκέλος του Διαγωνισμού διοργανώνεται σε ετήσια βάση από το International Institute of Space Law, σε συνεργασία με το European Center for Space law. Ο Διαγωνισμός έχει ως αντικείμενο την επίλυση, ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, μιας εικονικής διακρατικής διαφοράς, βασισμένης στον εν λόγω κλάδο του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου. Το Δίκαιο του Διαστήματος διέπει τις εθνικές δραστηριότητες των κρατών στο διάστημα και έχει άμεση εφαρμογή στην καθημερινότητα. Οι ομάδες που συμμετέχουν αξιολογούνται με βάση τα γραπτά υπομνήματά τους και την αγόρευση ενώπιων καθηγητών και ειδικών του Δικαίου του Διαστήματος.

Η ομάδα της Νομικής Αθηνών κλήθηκε να αντιμετωπίσει ζήτημα που αφορούσαν στην ανακύπτουσα διακρατική διαφορά από την εμπορική εκμετάλλευση της Σελήνης, την έναρξη τουριστικών προγραμμάτων σε αυτήν και την επιβολή μιας Πράξης Απαγόρευσης Πρόσβασης στη Σελήνη για περιβαλλοντικούς λόγους εκ μέρους του ενός κράτους.

Στην προφορική διαδικασία αντιμετώπισε αρχικά τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου (Σερβία) ως Ενάγουσα αρχή και στη συνέχεια τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βρέμης (Γερμανία) ως Εναγόμενη. Στην Ημιτελική φάση διαγωνίστηκε ως Ενάγουσα εναντίον των μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος του Δικαίου του Αέρα και Δικαίου του Διαστήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Leiden (Ολλανδία), το οποίο και τελικά κατέκτησε την πρώτη θέση του Διαγωνισμού.

Αρωγοί της ομάδας στον Ευρωπαϊκό Γύρο του Διαγωνισμού ήταν εκτός από το Μανιατάκειον Ίδρυμα, το Κοινωφελές Ίδρυμα «Ιωάννη Σ. Λάτση», το Ίδρυμα Ευγενίδου, η «Νομική Βιβλιοθήκη» και η Δικηγορική Εταιρεία Potamitis Vekris.