Τέσσερις Βασικοί Κανόνες για Πετυχημένες Ιδιωτικοποιήσεις

Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012

Η επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων σε συνδυασμό με την αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία αποτελούν την «καλλίτερη συνταγή» για να απομακρυνθεί οριστικά ο κίνδυνος της χρεοκοπίας της Εθνικής Οικονομίας.

Το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων για να επιταχυνθεί και να είναι αποδοτικό χρειάζεται επειγόντως πρόσθετους μηχανισμούς διοικητικής και νομικής υποστήριξης. Το σημαντικότερο, όμως, είναι το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων να χαρακτηρίζεται από «διαφάνεια», ρεαλισμό, πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων των επενδυτών και Κοινωνική Σκοπιμότητα.

Συγκεκριμένα:

  1. Χρειάζεται διενέργεια ανοικτών διεθνών διαγωνισμών αυστηρά υψηλών προδιαγραφών, με κύριο στόχο να προσελκυσθούν κεφαλαιακά ισχυροί επενδυτές που διαθέτουν τις κατάλληλες εμπειρίες για αξιοποίηση των προς πώληση κρατικών περιουσιακών στοιχείων. Μέσω της τήρησης αυτών των αρχών θα περάσει ένα «διεθνές μήνυμα» ότι η Ελλάδα επιδιώκει να προχωρήσει τον παραγωγικό εκσυγχρονισμό της μέσω της προσέλκυσης διεθνούς αναγνώρισης εταιρειών και ομίλων.
  2. Τα επιμέρους προγράμματα θα πρέπει να διέπονται από ρεαλισμό, καθώς – με τα σημερινά και μακροχρόνια οικονομικά δεδομένα της χώρας – δεν θα πρέπει να καλλιεργηθούν υπέρμετρες εκτιμήσεις όσον αφορά τα προβλεπόμενα έσοδα. Ωστόσο, μέσω των ιδιωτικοποιήσεων και της προσέλκυσης εγνωσμένου κύρους διεθνών επενδυτών θα δημιουργηθεί σταδιακά αύξηση των αγοραίων αξιών και της πιστοληπτικής αξιοπιστίας της λοιπής Πραγματικής Οικονομίας.
  3. Η «φήμη» της Ελλάδας σε ότι αφορά την προστασία των ξένων επενδυτών διαχρονικά είναι ιδιαίτερα αρνητική, πολύ περισσότερο κατά την τελευταία τριετία… Για το λόγο αυτό θα πρέπει να δημιουργηθεί το κατάλληλο «πολιτικό κλίμα», ότι διαχρονικά θα γίνουν απολύτως σεβαστά τα δικαιώματα των επενδυτών. Ας μην ξεχνάμε ότι η αλλαγή της «αρνητικής εικόνας» της Ελλάδας θα περάσει υποχρεωτικά από τις συμπεριφορές όλων των ενδιαφερομένων μερών έναντι των υποψηφίων επενδυτών. Γιατί αυτοί, τελικά, θα κρίνουν την αξιοπιστία της χώρας όσον αφορά στην προστασία των δικαιωμάτων των επενδυτών.

Τέλος, το σημαντικότερο πρόβλημα των ιδιωτικοποιήσεων είναι η αποτελεσματική επικοινωνιακή αντιμετώπιση του «λαϊκισμού» - που επικρατεί απόλυτα εδώ και δεκαετίες – ο οποίος έχει δημιουργήσει μια εθνική κουλτούρα που είναι σχεδόν εχθρική προς την Επιχειρηματικότητα. Οι πάντες – και προ πάντων τα πολιτικά κόμματα – οφείλουν να κατανοήσουν ότι χωρίς τη σημαντική άνοδο των ιδιωτικών επενδύσεων η Ελλάδα δεν θα ξεφύγει ποτέ από τον «φαύλο κύκλο» της οικονομικής στασιμότητας και πρωτοφανούς ανεργίας…

ΚΙΜΩΝ ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ

*Ο Κίμων Στεριώτης είναι μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Μανιατακείου Ιδρύματος.