Συνεργασία Μανιατακείου Ιδρύματος και Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής

Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Μανιατακείου Ιδρύματος με τη Διεθνή Οργάνωση Βιοπολιτικής (Biopolitics International Organisation – B.I.O.) σας ενημερώνουμε ότι η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής συνεχίζει το πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) και κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου–Δεκεμβρίου 2011. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στον εμπλουτισμό κάθε δραστηριότητας με περιβαλλοντικές διαστάσεις και προσφέρεται εντελώς δωρεάν.

Οι εγγραφές έχουν ήδη ξεκινήσει και η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει την Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου. Προσφέρονται τα παρακάτω μαθήματα:

– Μάθημα 1) Βιώσιμη Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου. Γεωργία και περιβάλλον, παραγωγή τροφίμων, βιοτεχνολογία, προστασία του νερού και του εδάφους, εξάλειψη της φτώχειας.

– Μάθημα 2) Βιοπόλις – Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη. Περιβαλλοντικά πρότυπα στην αρχιτεκτονική, φιλική προς το περιβάλλον αστική ανάπτυξη, κτήρια ενεργειακής απόδοσης, κινητικότητα και αστικές συγκοινωνίες, βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων, άτομα με αναπηρία και προσβασιμότητα

– Μάθημα 3) Προστασία Δασών. Περιβαλλοντική διαχείριση δασών, δασικά οικοσυστήματα και δασοπονία, ανάπτυξη βιώσιμων δραστηριοτήτων

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα, είτε προσωπικά είτε διαμέσου του φορέα που εκπροσωπείτε, συμπληρώνοντας το συνημμένο δελτίο συμμετοχής και αποστέλλοντάς το σε μορφή word.doc (όχι σαν pdf ή φωτογραφία) έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2011. Κάθε συμμετέχων έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει μέχρι και δύο (2) από τα τρία μαθήματα. Μετά την καταχώρηση της εγγραφής σας, θα σας αποσταλούν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή του προγράμματος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε μαθήματος, απονέμονται διπλώματα παρακολούθησης.

Εδώ και 26 χρόνια, με φίλους και συνεργάτες σε 151 χώρες παγκοσμίως, η Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής επιχειρεί να θέσει το περιβάλλον στον πυρήνα κάθε εκπαιδευτικού και επαγγελματικού κλάδου. Διαμέσου του Διεθνούς Πανεπιστημίου για το Βιο-Περιβάλλον, το οποίο ιδρύθηκε το 1991, αναπτύσσει σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων και οδηγών σπουδών με στόχο την εισαγωγή αξιών για την προστασία του περιβάλλοντος σε κάθε ειδικότητα.

Δελτίο Συμμετοχής