Συνάντηση των Εμβληματικών Κοινοτήτων για τη Μεσογειακή Διατροφή στο Chefchaouen του Μαρόκο

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2011

Στο Chefchaouen του Μαρόκο πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 και την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου συνάντηση των εκπροσώπων της Κορώνης και του Chefchaouen για την επεξεργασία του κοινού στρατηγικού σχεδίου για τη Μεσογειακή Διατροφή.

Η συνάντηση αποτέλεσε πρωτοβουλία των Εμβληματικών Κοινοτήτων της Κορώνης και του Chefchaouen, προκειμένου να καθοριστεί σε λεπτομέρειες το κοινό στρατηγικό σχέδιο, όπως αυτό αναφέρεται στο κείμενο της Διακήρυξης της Κορώνης.

Ο Δήμαρχος Πύλου Νέστορος, Δημήτρης Καφαντάρης, συνοδευόταν από τη Διευθύντρια του Μανιατακείου Ιδρύματος, Βίκυ Ιγγλέζου, η οποία παρουσίασε την πρόταση για τη δημιουργία ειδικής κοινής ιστοσελίδας για τη Μεσογειακή Διατροφή που θα περιλαμβάνει και το λεξικό Μεσογειακής Διατροφής στις γλώσσες των Εμβληματικών Κοινοτήτων (Ελληνική, Ισπανική, Αραβική και Ιταλική), καθώς επίσης και στις επίσημες γλώσσες της Σύμβασης (Αγγλική και Γαλλική). Η πρόταση αποτελεί πρωτοβουλία του Μανιατακείου Ιδρύματος υπό την αιγίδα του Δήμου Πύλου Νέστορος.

Στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος Πύλου Νέστορος δήλωσε ότι: « Η Κορώνη και το Chefchaouen αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να σχεδιάσουν το κοινό στρατηγικό σχέδιο των Εμβληματικών Κοινοτήτων για τη Μεσογειακή Διατροφή και εύχομαι η Soria και το Cilento να συμφωνήσουν και να προχωρήσουμε από κοινού. Έχω δεσμευτεί με τη Διακήρυξη της Κορώνης η απόφαση της Unesco να μη μείνει ένα κενό χαρτί αλλά με μεθοδευμένες δράσεις που στοχεύουν στην προστασία και την προώθηση της Μεσογειακής Διατροφής, να ενισχυθεί ο ρόλος των Εμβληματικών Κοινοτήτων και να λειτουργήσουν ως πιλοτικά μοντέλα κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης».

Στην συνάντηση αποφασίστηκαν τα εξής:

1) Προετοιμασία φακέλου για την Αδελφοποίηση των Εμβληματικών Κοινοτήτων για τη Μεσογειακή Διατροφή και υποβολή για ένταξή του στο European Twinning μέχρι τον Μάρτιο του 2012. Οι εκπρόσωποι των Εμβληματικών Κοινοτήτων θα πρέπει μέχρι τις 15 Ιανουαρίου να κοινοποιήσουν τα άτομα που θα μετέχουν στην ομάδα εργασίας που θα προετοιμάσει τον φάκελο υποψηφιότητας.

2) Δημιουργία Eιδικής Κοινής Ιστοσελίδας για τη Μεσογειακή Διατροφή που θα περιλαμβάνει και το Λεξικό Μεσογειακής Διατροφής στις γλώσσες των Εμβληματικών Κοινοτήτων (Ελληνική, Ισπανική, Αραβική και Ιταλική) καθώς επίσης και στις επίσημες γλώσσες της Σύμβασης (Αγγλική και Γαλλική). Η ιστοσελίδα θα πρέπει να λειτουργήσει μέσα στο 2012. Επίσης, θα πρέπει μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2012 να έχει γίνει εκτίμηση κόστους.

3) Οι «Πρεσβευτές της Μεσογειακής Διατροφής» θα πρέπει να έχουν ορισθεί το αργότερο τον Ιούνιο του 2012.

4) Σε κάθε Εμβληματική Κοινότητα να ονομαστούν τρεις δρόμοι με τα ονόματα των υπολοίπων Εμβληματικών Κοινοτήτων μέχρι το καλοκαίρι του 2012 και να κοινοποιηθεί.

5) Να οριστεί η ημερομηνία πραγματοποίησης της Εβδομάδας Μεσογειακής Διατροφής σε κάθε Εμβληματική Κοινότητα τον Φεβρουάριο του 2012 και να κοινοποιηθεί.

6) Ανάληψη πρωτοβουλίας για την αναγνώριση των Εμβληματικών Κοινοτήτων ως Πόλεις Γαστρονομίας από την UNESCO.

7) Εκδήλωση προώθησης των δραστηριοτήτων που έχουν πραγματοποιήσει οι τέσσερις Εμβληματικές Κοινότητες τον Μάιο του 2012 στο Παρίσι, σε συνεργασία με τις εθνικές αντιπροσωπείες στην UNESCO.

Επόμενη συνάντηση των εκπροσώπων όλων των Εμβληματικών Κοινοτήτων θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα τον Φεβρουάριο του 2012 για ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις και τον ορισμό από τους εκπροσώπους των Εμβληματικών Κοινοτήτων των συμμετεχόντων στην Μόνιμη Γραμματεία προκειμένου να παρακολουθούν και να επικαιροποιούν την εφαρμογή των κοινών δράσεων.

Φωτογραφίες

--
--