Συνάντηση των Εκπροσώπων των Εμβληματικών Κοινοτήτων για τη Μεσογειακή Διατροφή στην Pollica (Ιταλία)

Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2013

Το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στην Pollica της Ιταλίας επίσημη συνάντηση ανάμεσα στους εκπροσώπους των Εμβληματικών Κοινοτήτων της Κορώνης, του Chefchaouen και της Pollica για την επικαιροποίηση του κοινού στρατηγικού σχεδίου για τη Μεσογειακή Διατροφή.

Ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος, Δημήτρης Καφαντάρης, συνοδευόταν από την Διευθύντρια του Μανιατακείου Ιδρύματος Βίκυ Ιγγλέζου, η οποία παρουσίασε το σχέδιο δράσεων που υλοποιεί ο Δήμος για την προώθηση της Μεσογειακής Διατροφής, τις συνεργασίες που προετοιμάζονται καθώς και αυτές που ήδη υλοποιούνται σε συνεργασία με άλλους φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, κλπ.

Ανάλογη παρουσίαση έκανε ο Δήμαρχος του Chefchaouen Mohamed Sefiani και o Δήμαρχος της Pollica Stefano Pisani.

Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα οι εταίροι αποδέχτηκαν τις σχεδιαζόμενες ενέργειες αλλήλων και στη συνέχεια προχώρησαν στη χάραξη κοινών δράσεων.

Οι τρεις Δήμαρχοι προχώρησαν στην υπογραφή προσχεδίου Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για τη Μεσογειακή Διατροφή, με τίτλο European Grouping of Territorial Cooperation, το οποίο θα υποβληθεί προς αρχική έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αφού λάβει την τελική έγκριση θα συνταχθεί το Καταστατικό του κανονισμού συνεργασίας. Με την υποβολή του εν λόγω Πρωτοκόλλου, οι Εμβληματικές Κοινότητες διεκδικούν χρηματοδότηση ώστε να ενισχύσουν τις δράσεις τους σε ερευνητικό, επιστημονικό και επικοινωνιακό επίπεδο και να καταφέρουν να διαδώσουν τον πολιτισμό της Μεσογειακής Διατροφής.

Στη συνάντηση αποφασίστηκαν τα εξής:

1) Συμμετοχή των Εμβληματικών Κοινοτήτων στην έκθεση Expo 2015, με κοινό περίπτερο αφιερωμένο στη Μεσογειακή Διατροφή. Η έκθεση με θέμα “Feeding the Planet, Energy for Life” (Τρέφοντας τον Πλανήτη, Ενέργεια για Ζωή) θα αποτελέσει μοναδική ευκαιρία για τη διάδοση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Μεσογειακής Διατροφής.

2) Υποβολή πρότασης στην UNESCO για την καθιέρωση της 16ης Νοεμβρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Μεσογειακής Διατροφής. Η συγκεκριμένη ημέρα έχει επετειακό χαρακτήρα αφού στις 16 Νοεμβρίου του 2010 έγινε η εγγραφή της Μεσογειακής Διατροφής στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Ανθρωπότητας και η ανακήρυξη της Κορώνης, του Chefchaouen, του Cilento και της Soria σε Εμβληματικές Κοινότητες. Κάθε χρόνο λοιπόν, αρχής γενομένης από το 2014, εφόσον υπάρξει η θετική έγκριση της UNESCO, οι εκπρόσωποι των Εμβληματικών Κοινοτήτων θα αποφασίζουν ποια Εμβληματική Κοινότητα θα διοργανώνει εκδηλώσεις εκ περιτροπής.

3) Επανέκδοση και προώθηση του βιβλίου του Ancel Keys «Eat well and stay well”.

4) Υποβολή κοινής πρότασης στην UNESCO προκειμένου να δημιουργηθεί στο Κέντρο Έρευνας για τη Μεσογειακή Διατροφή “Angelo Vassallo” ένα παράρτημα της Παγκόσμιας Τράπεζας της Γνώσης της Παράδοσης.

Η συνάντηση αυτή επικυρώνει και ενδυναμώνει τη συνεργασία μεταξύ των Εμβληματικών Κοινοτήτων και ανοίγει νέους ορίζοντες για την επίτευξη των κοινών στόχων.

Στο τέλος της συνάντησης ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος δήλωσε ότι: «Η συνάντηση αυτή επικυρώνει και ενδυναμώνει τη συνεργασία μεταξύ των Εμβληματικών Κοινοτήτων και ανοίγει νέους ορίζοντες για την επίτευξη των κοινών στόχων».

Στην συνάντηση συμμετείχαν συνεργάτες του Δημάρχου Stefano Pisani από το Διεθνές Κέντρο Σπουδών για τη Μεσογειακή Διατροφή “Angelo Vassallo” και από τον Οργανισμό για τη Μεσογειακή Διατροφή “Eat well and stay well” (Τρώγε σωστά και μείνε υγιής).