Συγκρότηση σε Σώμα του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Μανιατακείου Ιδρύματος

Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Μανιατακείου Ιδρύματος που συγκροτήθηκε σε σώμα έχει ως εξής:

Δημήτριος-Αντώνιος Μανιατάκης του Λεωνίδα Πρόεδρος

Ελένη, σύζυγος Δημητρίου-Αντωνίου Μανιατάκη Αντιπρόεδρος

Ευγενία Κοκκέβη του Ανδρέα Γραμματέας

Άγγελος Κυριόπουλος του Γεωργίου Ταμίας

Μητροπολίτης Μεσσηνίας Κ.κ. Χρυσόστομος Μέλος

Δημήτριος Καφαντάρης του Παναγιώτη Μέλος

Παναγιώτης Μουρδουκούτας του Γεωργίου Μέλος

Andrea Nanetti του Franco Μέλος Στυλιανή Δανελάκη του Γεωργίου Μέλος

Στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2011 στα γραφεία του Μανιατακείου Ιδρύματος στην Αθήνα συζητήθηκαν θέματα που άπτονται των δράσεων του Ιδρύματος όπως η ενίσχυση του «Ταμείου Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας» με ποσό 10.000 € (δέκα χιλιάδες ευρώ). Πρόγραμμα διαλέξεων (πολιτιστικού, οικονομικού και κοινωνικού περιεχομένου) από διακεκριμένους επιστήμονες και μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Αθήνα και την Κορώνη, σε θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του Μανιατακείου Ιδρύματος.

Η αξιοποίηση μελετών για την προβολή και την αναπτυξιακή προοπτική της Κορώνης και η δημιουργία επιχειρηματικών δράσεων.

Πρόταση για την ανάληψη πρωτοβουλίας από το Μανιατάκειον Ίδρυμα σε συνεργασία με το Δήμο Πύλου Νέστορος για την προετοιμασία ειδικής κοινής ιστοσελίδας/δικτυακής πύλης των Εμβληματικών Κοινοτήτων για τη Μεσογειακή Διατροφή που θα περιλαμβάνει 4 θεματικούς πυλώνες: α) ενημέρωση, β) λεξικό Μεσογειακής διατροφής, γ) επαγγελματικό οδηγό και δ) χώρο διάδρασης. Η πρόταση θα σταλεί στις άλλες τρεις Εμβληματικές Κοινότητες (Soria, Cilento και Chefchaouen) για τη σύμφωνη γνώμη τους.

Η χρηματοδότηση του βιβλίου «Λαογραφικά Σύμμεικτα της Κορώνης Μεσσηνίας από τις Συλλογές (1938-1939) της Γεωργίας Ταρσούλη» και η παρουσίασή του σε συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών, καθώς και η επανεκτύπωση του βιβλίου του Αντώνιου Γ. Μομφεράτου, «Μεθώνη και Κορώνη επί ενετοκρατίας» (Α΄έκδοση 1914).