Στην Κορώνη της Ιστορίας & των Θρύλων μέσα από τη Μουσική και τον Λόγο 27/8/2010