Στην Κορώνη της Ιστορίας & των Θρύλων μέσα από τη μουσική και το λόγο 27/8/2010