Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Μανιατακείου Ιδρύματος για το θάνατο του τ. Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων και Επιτίμου Δημότη Κορώνης κ. Δημητρίου Σιούφα

Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μανιατακείου Ιδρύματος συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2019 μόλις πληροφορήθηκε το θάνατο του πρώην βουλευτή, υπουργού και Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΙΟΥΦΑ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού άκουσαν τον Πρόεδρο Δημήτριο-Αντώνιο Μανιατάκη, ο οποίος εξήρε την εξαίρετη προσωπικότητα, το ήθος και την προσφορά του στην πολιτική ζωή του τόπου, αποφάσισαν τα εξής:

1) Να εκδώσει το παρόν ψήφισμα.
2) Να εκφράσει τα βαθιά συλλυπητήριά του στην οικογένεια του εκλιπόντος και να της επιδώσει το παρόν ψήφισμα.
3) Να παραστούν εκπρόσωποί του στην επικήδειο τελετή.
4) Να καταθέσει στη μνήμη του χρηματικό ποσό στο Κέντρο Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης Δήμου Καλαμάτας (ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ).
5) Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον ημερήσιο τύπο και την ιστοσελίδα του Μανιατακείου Ιδρύματος.

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2019
Δημήτρης Μανιατάκης

Πρόεδρος