Προσωπική Συλλογή του κ. Δημήτρη Παπανικολόπουλου

Φωτογραφίες

Frederik De Wit (1630 - 1706)  -"Peloponnesus Hodie Moreae Regnum Distincte Divisum in Omnes Suas Provincias, Hodiernas Atque Veteres" - Χάρτης της Πελοποννήσου με τις κυριότερες καστροπολιτείες που κατέλαβαν οι Βενετοί κατά την Β΄ΕνετοκρατίαFrederik De Wit (1630 - 1706) -"Peloponnesus Hodie Moreae Regnum Distincte Divisum in Omnes Suas Provincias, Hodiernas Atque Veteres" - Χάρτης της Πελοποννήσου με τις κυριότερες καστροπολιτείες που κατέλαβαν οι Βενετοί κατά την Β΄Ενετοκρατία
V. Coronelli (1650 - 1718) - "Memorie istoriografiche delli regni della Morea "- Πολιορκία και άλωση της Κορώνης 1685V. Coronelli (1650 - 1718) - "Memorie istoriografiche delli regni della Morea "- Πολιορκία και άλωση της Κορώνης 1685
Γερμανική Γκραβούρα Αγνώστου - Αντίγραφο από το βιβλίο του A.L. Castellan "Lettres Sur la Moree et Les Iles"Γερμανική Γκραβούρα Αγνώστου - Αντίγραφο από το βιβλίο του A.L. Castellan "Lettres Sur la Moree et Les Iles"