Πρόσκληση στην Εκδήλωση Παρουσίασης της Εφαρμογής και της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “ST-ART APP”

Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014