Πραγματοποίηση Τηλεδιάσκεψης του Δικτύου για τη Μεσογειακή Διατροφή για την Ανάληψη Κοινών Δράσεων

Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021

Την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021, στο πλαίσιο ανάληψης από την Ελλάδα του συντονισμού του Δικτύου των 7 χωρών και των Εμβληματικών Κοινοτήτων που υποστήριξαν την εγγραφή της Μεσογειακής Διατροφής στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της UNESCO, το Μανιατάκειον Ίδρυμα, σε συνεργασία με τον Δήμο Πύλου-Νέστορος, διοργάνωσε τηλεδιάσκεψη με τα μέλη του Δικτύου. Σκοπός της τηλεδιάσκεψης ήταν η λήψη απόφασης για την ανάληψη κοινών δράσεων.

Ο Δήμαρχος Πύλου-Νέστορος, Παναγιώτης Καρβέλας, στον σύντομο χαιρετισμό του, αφού ευχαρίστησε το Μανιατάκειον Ίδρυμα για τη στενή συνεργασία, επανέλαβε τη δέσμευσή του για την ανάδειξη της πολιτιστικής και της αναπτυξιακής διάστασης της Μεσογειακής Διατροφής, μέσω της ενδυνάμωσης της συνεργασίας με τις Εμβληματικές Κοινότητες του Δικτύου.

Ο Πρόεδρος του Μανιατακείου Ιδρύματος, Δημήτρης Μανιατάκης, ανέφερε ότι το έτος 2021 είναι πολύ σημαντικό, αφού η Ελλάδα έχει αναλάβει τον συντονισμό των κοινών δράσεων του Δικτύου. Τόνισε ότι η πρόκληση που αντιμετωπίζει το Δίκτυο είναι η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με στόχο την ουσιαστική υποστήριξη του κοινού σκοπού. Η συνέργεια μεταξύ των χωρών του Δικτύου είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για την επίτευξη των στόχων που θέτει η απόφαση της UNESCO.

Στη συνέχεια πήραν τον λόγο οι χώρες-μέλη του Δικτύου, όπου παρουσίασαν τις προτάσεις τους για κοινές δράσεις. Συγκεκριμένα:

Ο Sergio Ortega Munoz, εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας, υπέβαλε τις κάτωθι προτάσεις: 1) Υποστήριξη της πρότασης συμπερίληψης νέων χωρών στο Έργο InterregMED/MD.net. Κύριος στόχος του εν λόγω Έργου είναι: η ενίσχυση της Μεσογειακής Διατροφής, σύμφωνα με τη Σύμβαση της UNESCO, συνδυάζοντάς την με καινοτόμα εργαλεία και αναγνωρίζοντάς την ως ευκαιρία για την έξυπνη οικονομική ανάπτυξη απομακρυσμένων αγροτικών περιοχών και 2) Καταγραφή των συναλλαγών, των σκευών, των προϊόντων και των τεχνών εργασίας της Μεσογειακής Διατροφής.

Ο Stefano Pisani, Δήμαρχος της Pollica και η Sara Roversi, Πρόεδρος του Future Food Institute, εκπρόσωποι της Ιταλίας παρουσίασαν το project «Η Ατζέντα της Ιταλίας για την προώθηση της Μεσογειακής Διατροφής σε όλον τον κόσμο», που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει: 1) Πρωτοβουλία «Κατασκήνωση τον Σεπτέμβριο», 2) «Μεσογειακή Διατροφή – Τρόπος ζωής για ένα βιώσιμο μέλλον»: Συμμετοχή σε Διεθνές Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2022 στο πλαίσιο της EXPO DUBAI και 3) Συνεργασία με τις υπόλοιπες Εμβληματικές Κοινότητες μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

Η Jelena Ivanisevic, Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Εθνολογίας και Λαογραφίας της Κροατίας, παρουσίασε την «Πρόσκληση για συγκέντρωση εθνογραφικού υλικού για τη Μεσογειακή Διατροφή στις Εμβληματικές Κοινότητες και συμπερίληψή του στο ψηφιακό αποθετήριο του Ινστιτούτου Εθνολογίας και Λαογραφίας της Κροατίας».

Η Θέκλα Παπαντωνίου, Λειτουργός στην Εθνική Επιτροπή της Κύπρου για την UNESCO, πρότεινε: 1) Διαδικτυακά σεμινάρια για τη Μεσογειακή Διατροφή σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη και το Διεθνές Έτος Φρούτων και Λαχανικών (FAO 2021)  και 2) Κοινή καμπάνια σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης  (Facebook, Instagram, Tweeter) για τη Μεσογειακή Διατροφή ως άυλη πολιτιστική κληρονομιά.

Ο Abdelali El Bakali, εκπρόσωπος του Chefchaouen (Μαρόκο) παρουσίασε την πρόταση «Ενεργοποιώντας τον πλούτο της Μεσογειακής Διατροφής – Περίπτωση μελέτης το Chefchaouen».

Η Luisa Barcia, Σύμβουλος του Υπουργού Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Πορτογαλίας, διατύπωσε τις εξής προτάσεις : 1) Δημιουργία 4μηνιαίου Newsletter για τις δράσεις προώθησης της Μεσογειακής Διατροφής που πραγματοποιούνται από τις 7 χώρες και 2) Διαδικτυακό σεμινάριο που θα απευθύνεται σε οργανισμούς που ενδιαφέρονται να δημοσιοποιήσουν

Η Βίκυ Ιγγλέζου, Διευθύντρια του Μανιατακείου Ιδρύματος, πρότεινε: 1) Αναβίωση της κοινής ιστοσελίδας (σύμφωνα με την από 29 Απριλίου 2014 απόφαση της Διακυβερνητικής Συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στον Αγρό της Κύπρου) ή δημιουργία νέας, 2) Δημιουργία σελίδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Tweeter) με κοινό λογότυπο για τη Μεσογειακή Διατροφή, 3) Δημιουργία επετειακού  βίντεο-ντοκιμαντέρ με τη συμμετοχή όλων των Εμβληματικών Κοινοτήτων, όπου θα παρουσιάζονται πρακτικές συμποσιασμού, 4) Διερεύνηση για υποβολή κοινών προτάσεων για χρηματοδότηση σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και 5) Σύνδεση των Εμβληματικών Κοινοτήτων μέσω του προγράμματος Αδελφοποίησης Πόλεων (www.twinning.org).

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης αποφασίστηκαν τα κάτωθι:

Η Ελλάδα σε συνεργασία με την Ιταλία να προχωρήσουν με το θέμα της κοινής ιστοσελίδας και σε 1 μήνα να παρουσιάσουν την πρόοδο στο Δίκτυο.
Η Κύπρος σε συνεργασία με την Πορτογαλία να προετοιμάσουν φάκελο για το 1ο διαδικτυακό σεμινάριο και να το παρουσιάσουν προς έγκριση στο Δίκτυο.
Όλες οι χώρες να προωθήσουν την πρόταση της Κροατίας στους ανάλογους επιστημονικούς φορείς.
Στην τηλεδιάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σε 1 μήνα να οριστούν τα άτομα που θα αναλάβουν να δημιουργήσουν το Σχέδιο Στρατηγικής Κοινών Δράσεων για τις Εμβληματικές Κοινότητες του Δικτύου.
Την τηλεδιάσκεψη παρακολούθησαν η Μαρία Φακιολά από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού καθώς και η Ελένη Αποστολάκη και η Ιουλία Γεωργιτσανάκου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.