Παρουσίαση Βιβλίου του Ελευθερίου Περρωτή "Διαθήκες Κορώνης Μεσσηνίας της Οθωνικής Περιόδου (1836-1862)" 15.7.2023, Κορώνη

Σάββατο, 15 Ιουλίου 2023

Παρουσίαση Βιβλίου του Ελευθερίου Περρωτή "Διαθήκες Κορώνης Μεσσηνίας της Οθωνικής Περιόδου (1836-1862)" 15.7.2023, Κορώνη