Ολοκληρώθηκε η Έρευνα της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων στο Κάστρο Κορώνης

Τρίτη, 23 Απριλίου 2013

Την Τρίτη 16 Απριλίου 2013 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της ομάδας της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων που αποσκοπούσαν στην υποβρύχια αρχαιολογική έρευνα πέριξ του Κάστρου της Κορώνης και του αντίστοιχου ακρωτηρίου, την αποτύπωση των ενάλιων αρχαιοτήτων καθώς επίσης και των σπηλαιώσεων στο πλαίσιο σύνταξης μελετών προστασίας και αναστήλωσης του Κάστρου.

Αυτό που πρέπει να γίνει άμεσα είναι να συνταχθεί η μελέτη προστασίας και αναστήλωσης του Κάστρου που σε συνδυασμό με τις μελέτες που αφορούν στην τοπογραφική αποτύπωση του Κάστρου της Υπηρεσίας Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και της 26ης ΕΒΑ (Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων) προκειμένου το έργο να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση.

Η έρευνα της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων χρηματοδοτήθηκε από το Μανιατάκειον Ίδρυμα ενώ οι υπόλοιπες μελέτες από το Δήμο Πύλου-Νέστορος, προκειμένου δοθεί μόνιμη και οριστική λύση στο σοβαρό πρόβλημα της μακροχρόνιας διάβρωσης την οποία υφίσταται το Κάστρο της Κορώνης.